ANP

Er moet een crisiswet komen voor de detailhandel. Daardoor wordt het voor gemeenten onmogelijk om de komende jaren nieuwe winkelcentra te bouwen en zullen huren meebewegen met de omzet. Dat kan betekenen dat de huren omlaag gaan.

Daarvoor pleit Jan Meerman, voorzitter van InRetail, de club van woon- en modewinkels. Volgens hem is het gek dat steden als Assen, Groningen, Halfweg, Zoetermeer en Zevenaar "vrolijk doorgaan met plannen voor nieuwe winkelcentra", terwijl er in het land veel leegstaat. "Ik kan daar met mijn verstand niet bij. We hebben niet meer, maar minder winkels nodig."

Volgens Meerman hoopt minister Kamp van Economische Zaken dat steden zelf zo verstandig zijn om dit soort plannen in de ijskast te zetten, maar hij verwacht daar niets van. "Gemeenten en politici zijn hardhorend. Daarom pleit ik voor een crisiswet. Het kan niet anders."

Gronduitgifte

Nieuwbouw levert gemeenten geld op door verkoop van grond.

Meerman: "De drijfveer is helemaal niet het maatschappelijk belang, maar geld verdienen aan grond. En dan heb je natuurlijk politici die zich graag op de borst kloppen: kijk eens, dat nieuwe winkelcentrum is er toch mooi dankzij ons gekomen." Hij spreekt van megalomane plannen die de gemeenschap veel geld kosten. 

Daadkracht

Tweede Kamerlid Verhoeven van D66 vindt het tijd voor actie: “Er wordt door het kabinet veel gepraat, maar daadkracht ontbreekt. Wat D66 betreft mogen alleen projecten waar aantoonbaar behoefte aan is, zoals een winkelcentrum bij een nieuwbouwwijk, nog gebouwd worden. Anders kwijnen binnensteden en dorpskernen verder weg.”

Kortgeleden gingen onder meer V&D en schoenenketens Scapino, Dolcis, Invito en Manfield failliet. Naar aanleiding daarvan heeft de PvdA de ministers Kamp en Asscher gevraagd te kijken op welke manier de retailsector tegemoet kan worden gekomen. 

STER reclame