Het kabinet probeert al jaren afspraken te maken met Marokko over het verlagen van uitkeringen voor Marokkaanse Nederlanders. ANP

In de Kamer tekent zich een meerderheid af om het verdrag met Marokko over uitkeringen aan teruggekeerde Marokkanen eenzijdig op te zeggen. Nederland wil een nieuw, aangepast verdrag, maar Marokko ligt dwars.

"Als er geen nieuw akkoord komt, dan heeft dat verdrag zijn tijd gehad. Jammer maar helaas", zei minister Asscher in de Kamer. De VVD wil het verdrag al langer eenzijdig opzeggen.

Uitkeringen

Het huidige verdrag dateert uit 1972 en regelt de Nederlandse uitkeringen aan teruggekeerde Marokkanen. Nederland wil die uitkeringen voor 40 procent verlagen omdat de levensstandaard daar lager is. De regering in Rabat is tegen het verlagen van uitkeringen.

Vorig jaar hadden Nederland en Marokko al een akkoord bereikt over een verlaging van uitkeringen, maar Marokko kwam daarna met nieuwe eisen. Daar wil de Nederlandse regering niet op ingaan.

STER reclame