Kinderen spelen op een springkussen ANP

Vorig jaar hebben opnieuw meer kinderen gebruikgemaakt van het Jeugdsportfonds, dat het sporten van arme kinderen betaalt. In 2015 kregen ruim 42.000 kinderen een financiële bijdrage voor sportspullen en contributie. De stijging is in lijn met eerdere jaren, zegt een woordvoerder van het fonds. In 2012 ging het nog om zo'n 24.000 kinderen. 

De stijging wordt enerzijds veroorzaakt doordat de contributie van sportclubs omhoog blijft gaan. Sportverenigingen kampen met hogere huurprijzen, gebrek aan sponsors en dalende subsidies. Zij berekenen dat door aan de leden, maar niet iedereen kan de hogere kosten betalen. Er wordt ook vaker een beroep gedaan op het fonds omdat meer mensen weten dat het bestaat. 

Buiten de boot vallen

Hoewel de economie aantrekt, profiteert niet iedereen daarvan, zegt de woordvoerder. Het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden dat langdurig van een laag inkomen moet rondkomen, is juist toegenomen. Dat bleek uit cijfers die het CBS onlangs publiceerde. 

Zeker 423.000 kinderen groeien op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat is 1 op de 9 kinderen. De meesten kunnen met financiële hulp van grootouders, andere familieleden of vrienden toch sporten. Een groep van zo'n 150.000 kinderen valt helemaal buiten de boot. Een deel van hen krijgt dus steun van het Jeugdsportfonds. Zij krijgen gemiddeld 250 euro per jaar.  

Winnen

Sporten is erg belangrijk voor kinderen die in armoede opgroeien, zegt het fonds. "Ze kunnen even ontsnappen uit de zorgen en spelen met vriendjes." Ook leren ze winnen, verliezen en doorzetten en ze doen sociale vaardigheden op. "Zonder deze lessen zouden ze een achterstand in hun ontwikkeling oplopen." 

STER reclame