Vluchtelingen wachten in een rij bij het immigratiebureau in Brussel
NOS Nieuws

Vluchtelingen in België leren omgaan met vrouwen

In alle opvangcentra voor vluchtelingen in België komen cursussen "hoe om te gaan met vrouwen". Staatssecretaris Theo Francken voor Asiel en Migratie stelt de cursus verplicht voor asielzoekers. Volgens hem is dat nodig vanwege de omvang van de instroom van alleenstaande jonge mannen.

"Zij komen uit een cultuur die helemaal anders met vrouwen omgaat dan wij in het Westen", zegt Francken tegen VRT Nieuws. "Het gaat om basisregels over de algemene en seksuele omgang met vrouwen in de westerse wereld."

De cursus wordt al op een aantal plaatsen gegeven. Volgens Francken is er geen direct verband met de toestanden in Keulen rond de jaarwisseling. "Ten eerste is het niet duidelijk of het daar om asielzoekers ging; bovendien zijn we er al een tijd mee bezig."

Korte rokken

Francken wil dat mensen uit andere culturen weten dat het normaal is dat vrouwen werken en stemmen. "Er wordt ook uitgelegd dat vrouwen hier kort gekleed op straat kunnen lopen en dat je vrouwen niet zomaar mag betasten." De cursus is vooral gericht op mannen, maar ook vrouwen krijgen voorlichting om hen bewust te maken van hun rechten.

In het asielzoekerscentrum in Kapellen loopt de cursus al. En met veel succes, zegt de directie in De Standaard. "Veel van die jonge, viriele mannen zijn in hun thuisland zeer strikt gescheiden gebleven van het andere geslacht. Plots komen ze in een samenleving terecht die veel toleranter is. Het leidt ertoe dat sommigen gaan denken dat hier alles mag. De cursus is bedoeld om zeer duidelijk de puntjes op de i te zetten over wat kan, wat mag en ook wat absoluut niet door de beugel kan."

Introductie

Het Belgische initiatief is niet uniek. In Noorwegen krijgen migranten al langer dergelijke cursussen. Ook in Nederland is al langer aandacht voor de grote cultuurverschillen waarmee asielzoekers te maken krijgen. Tijdens hun introductiecursus worden de Nederlandse normen en waarden en omgangsregels uitgelegd. Daarin wordt onder meer stilgestaan bij de omgang met vrouwen en homo's.

Zo krijgen alle bewoners van COA-opvangcentra voorlichting over onder meer de Nederlandse grondwet en benadrukt het COA de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar bijvoorbeeld ook de vrijheid van religie. Om zeker te weten dat iedereen dat weet, moet iedere nieuwkomer de huisregels ondertekenen.

Het COA voert op dit moment gesprekken met verschillende maatschappelijke organisaties om te zien of en hoe de bestaande voorlichting uitgebreid kan worden naar een nog bredere voorlichting over Nederlandse grondrechten en democratie.

Onzin

Vluchtelingenwerk Nederland vindt de Belgische cursussen "hoe om te gaan met vrouwen" onzin. Het is stigmatiserend en generaliserend, zegt een woordvoerder.

Vluchtelingen krijgen volgens Vluchtelingenwerk op de eerste dag na aankomst tekst en uitleg over de normen en waarden in Nederland. Als ze zich daar niet aan houden, worden ze op de vingers getikt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl