President Maduro AFP

President Maduro van Venezuela heeft de macht van het parlement beperkt. Hij heeft de regels zo veranderd dat de president en niet het parlement bepaalt wie de directeuren zijn van de centrale bank van Venezuela.

De oppositie is woedend over de maatregel, die Maduro neemt een dag voordat het nieuwe parlement voor het eerst vergadert. Door de verkiezingen van vorige maand heeft de oppositie tweederde van de zetels in het parlement bemachtigd. De macht van de regerende socialistische partij van Maduro is flink aangetast.

De oppositie wil juist dat de centrale bank wordt hervormd om de economische crisis beter het hoofd te kunnen bieden. Leden van de oppositie willen de centrale bank dwingen gegevens over de inflatie en het bruto binnenlands product openbaar te maken. De bank houdt die cijfers al een jaar geheim.

STER reclame