Obama: nieuwe wapenwetgeving valt binnen grondwet

President Obama spreekt over de nieuwe wapenwetgeving EPA

President Obama is ervan overtuigd dat de strengere vuurwapenregels die hij gaat afkondigen binnen de Amerikaanse Grondwet vallen. In het tweede amendement is het recht op vuurwapenbezit vastgelegd. Ook zegt hij dat hij de bevoegdheid heeft om dergelijke maatregelen te nemen zonder dat het Congres daarover hoeft te stemmen.

Obama gaat de komende dagen de maatregelen bekendmaken waarmee hij het vuurwapengeweld in de VS wil terugdringen. Hij heeft nog niet gezegd wat hij precies van plan is, maar vertelde voorafgaand aan een overleg met minister van Justitie Lynch en FBI-directeur Comey wel dat hij van hen verschillende mogelijkheden heeft gekregen.

"Hoewel ik de sterke overtuiging heb dat het Congres in actie moet komen om dit probleem aan te pakken, heb ik mijn team vast gevraagd om te kijken wat wij zelf kunnen doen om te voorkomen dat vuurwapens in de verkeerde handen vallen", zei Obama.

Volgens de president zullen die maatregelen worden gesteund door het overgrote deel van de Amerikanen, of ze nou vuurwapens in huis hebben of niet. 

Obama kondigde op Nieuwjaarsdag aan dat hij zelf actie zou ondernemen om tot een strengere wapenwetgeving te komen. De president vindt dat het Congres veel te weinig doet om het aantal doden door vuurwapengeweld terug te dringen. Vooral de Republikeinen liggen - onder druk van een machtige wapenlobby - dwars bij verscherpen van de Amerikaanse wapenwetten.