ANP

Nederland kan 200.000 vluchtelingen opvangen. Daar is plek voor, zegt PvdA-leider Samsom in een interview met het Nederlands Dagblad. "Op een bevolking van zeventien miljoen mensen is dat een overzichtelijke hoeveelheid", zegt hij.

Dit jaar worden in Nederland zo'n 50.000 vluchtelingen opgevangen. Volgens Samsom kan daar dus nog wel een flink aantal bij als mensen maar van tevoren weten wat de omvang gaat worden. "Er is draagvlak voor, maar niet als het er misschien 300.000 worden."

Volgens Samsom is het de opdracht voor politici om de vluchtelingenstroom te beheersen, het liefst door de oorlog in Syrië te stoppen. "Maar als dat niet lukt, moet je de gevolgen zo goed en zo eerlijk mogelijk beheersen. Die opdracht ligt op de route die de vluchtelingen afleggen."

Integratie

De PvdA-leider zegt dat hij hoopvol is over de integratie van de vluchtelingen die nu naar Nederland komen. "Er zitten veel kinderen bij die hier hun leven gaan opbouwen; over hen maak ik me niet zo veel zorgen. Er zitten volwassenen bij die diploma's hebben en die dus kansen hebben op de arbeidsmarkt. Er zitten ook volwassenen bij die nog niet gekwalificeerd zijn. De werkloosheid onder volwassen allochtonen is een stuk hoger dan onder autochtonen, maar ook dat verschil is met hard werken en met nieuwe methodes overbrugbaar."

Samsom erkent dat 200.000 vluchtelingen in korte tijd een groot aantal is. "Maar er melden zich in Nederland jaarlijks veel meer gewone migranten dan asielzoekers. Dat is al jaren zo."

Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher ANP

In het NOS Radio 1 Journaal zei vice-premier en partijgenoot Asscher dat ook hij vindt dat in Nederland plek is om 200.000 vluchtelingen op te vangen, maar hij benadrukt dat het kabinet prioriteit geeft aan het terugdringen van de aantallen en het verzorgen van een goede opvang. "We moeten zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, die veiligheid nodig hebben, dat we die netjes opvangen en dat mensen die mogen blijven ook echt een bijdrage gaan leveren."

Peilingen

In het interview met het Nederlands Dagblad gaat Samsom ook in op het zetelverlies voor de PvdA in de peilingen. "Als de kiezers straks zeggen dat ze het niks vonden, prima. Dan maak je een buiging, stap je van het podium, en gaat een ander het doen. De kiezer krijgt altijd gelijk. Het enige slachtoffer zou ikzelf zijn, of een paar andere politici. Als dat het grootste offer is dat gebracht moet worden, dan is dat op te brengen."

STER reclame