ANP

De vluchtelingencrisis is de grootste kopzorg van Nederlanders, zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel Nederlanders zijn huiverig voor het opnemen van meer vluchtelingen.

Het SCP houdt ieder kwartaal het zogeheten Continu Onderzoek Burgerperspectieven naar maatschappelijke vraagstukken. Het is de eerste keer dat daarin een stelling over vluchtelingen is voorgelegd. Bij de enquête zijn duizend mensen ondervraagd.

Spanningen

Maar 13 procent van de deelnemers is het eens met de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opnemen dan nu gebeurt. Ruim de helft vindt dat wat Nederland nu doet, genoeg is. De ondervraagden zijn bang voor spanningen in de samenleving.

Velen vinden het oneerlijk dat vluchtelingen geld en voorzieningen krijgen, terwijl sommige Nederlanders in armoede leven en jarenlang moeten wachten op een woning. Daarnaast vrezen sommigen dat onder de vluchtelingen ook terroristen zijn.

SCP: Nederlanders willen terug naar Nederland zoals het vroeger was

Een aanzienlijk kleinere groep mensen vindt dat de Nederlandse houding tegenover vluchtelingen ongastvrij en is daar boos over.  

Binnenlandse problemen

Ruim twee derde van de Nederlanders vindt dat de regering zich meer moet richten op binnenlandse problemen en minder op het buitenland. "Mensen snappen niet dat er wordt bezuinigd op de ouderenzorg en er tegelijkertijd miljarden naar asielzoekers gaan", zegt hoofdonderzoeker Paul Dekker.

Volgens Dekker is het moment van de enquête van invloed op de resultaten. "In oktober en november hadden we te maken met een grote toestroom van asielzoekers en maakten we ons zorgen of we wel genoeg opvanglocaties konden vinden. Misschien dat mensen er in het volgende kwartaalonderzoek weer anders over denken."

STER reclame