Een jongere voert taakstraf uit voor een overtreding tijdens de jaarwisseling ANP

Scholen en bedrijven vragen steeds vaker om een Verklaring Omtrent Gedrag. Jongeren met een strafblad die hun leven weer op de rails proberen te krijgen, worden daardoor beperkt. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie, meldt Trouw.

Een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG, geeft aan dat gedrag in het verleden geen bezwaar oplevert voor een baan of stage. Veel jongeren vragen de VOG niet aan, omdat ze ervan uitgaan dat ze de verklaring toch niet krijgen. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor bepaalde banen en opleidingen.

Moeilijke leerlingen

Medewerkers van de reclassering en jeugdzorg hebben soms de indruk dat scholen een VOG gebruiken om moeilijke leerlingen te weren, schrijft Trouw. De scholen zouden bij de jongeren de indruk wekken dat ze de verklaring toch niet krijgen, zodat ze de aanvraag niet eens doen.

Maar dat is vaak ten onrechte. De verklaring wordt bijna altijd toegekend, ook als er sprake is van een strafblad. Juist omdat de screening toetst of de strafbare feiten echt een risico zijn voor de nieuwe baan of opleiding, en of het belang van de aanvrager niet zwaarder weegt dan de risico's.

Vorig jaar vroegen 16.000 jongeren met een strafblad de verklaring aan. In maar 2,4 procent van de gevallen werd de VOG geweigerd. Strafbare feiten die langer dan twee jaar geleden plaatsvonden bij jongeren tot 23 jaar tellen sowieso niet mee.

Invloed groter dan nodig

Bureau Senseguide deed onderzoek naar risicojongeren en VOG-aanvragen. Volgens Friso Gosliga van het bureau is de invloed van de VOG op het leven van jongeren met een strafblad veel groter dan nodig. "Jongeren laten hun studie- of beroepskeuze afhangen van de vraag of ze er een VOG voor nodig hebben. Als dat zo is, mijden ze die studies of beroepen."

De VOG was bedoeld om de gevolgen van een strafblad te beperken, zodat niet elk misdrijf uit het verleden een nieuwe baan in de weg zou staan. Gosliga: "Maar in plaats van als hefboom werkt die verklaring nu vaak als een slagboom."

STER reclame