NOS Nieuws

Burundi in de greep van de angst

Burundi in de greep van angst

In Burundi groeit de angst voor een nieuwe gewelddadige burgeroorlog. Bij het geweld van het afgelopen halfjaar zijn er al honderden doden gevallen en hebben 220.000 mensen hun toevlucht genomen tot een van de buurlanden.

Mensenrechtenorganisaties rapporteren wreedheden van de rebellen en van de regering, zegt correspondent Kees Broere die het land deze week bezocht. "Burgers zijn het slachtoffer."

Aanleiding voor de spanning is de herverkiezing van Hutu-president Nkurunziza. Sinds hij in april aankondigde een ongrondwettelijke derde termijn te willen is het onrustig in het land.

Weg naar de hel

Nkurunziza werd in juli toch gekozen, wat de spanning tussen de Hutu's en de Tutsi verder deed oplopen. Nkurunziza gooide olie op het vuur door bij zijn beëidiging te zeggen dat hij zijn tegenstanders zal vernietigen. Bij een geweldsuitbarsting eerder deze maand werden 87 mensen gedood.

"Toen we een halfjaar geleden hier waren, vertaalde de politieke onrust zich vooral in felle straatprotesten", vertelt Broere. "Nu is het rustig, maar toch klinken er over Burundi steeds somberder geluiden. De Amerikanen spreken van de weg naar 'de hel' die het land zou kunnen inslaan als het komt tot een grootschalige uitbarsting van etnisch geweld."

Genocide

Extreem veel geweld ligt bij veel Burundezen nog vers in het geheugen. In Burundi en buurland Rwanda heeft in de jaren negentig een genocide plaatsgevonden, waarin Hutu's en Tutsi's zich tegen elkaar keerden. In Burundi kwamen tussen 1993 en 2005 300.000 mensen om. In Rwanda in 1994 naar schatting een miljoen.

En niet alleen de Burundezen zelf zijn bang. Ook de angst onder buitenlanders in Burundi is groot. De Nederlandse regering heeft Nederlanders inmiddels opgeroepen om het land te verlaten. De VN sprak van een kruitvat op de rand van een burgeroorlog.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl