ANP
NOS Nieuws

Eerste Kamer verzet zich tegen splitsing energiebedrijven

In de Eerste Kamer verzet een meerderheid van oppositiepartijen zich tegen het plan van minister Kamp om de splitsing van energiebedrijven verplicht te stellen. Het gaat om de splitsing tussen netbeheer, zoals gas- en elektriciteitsleidingen, en de handel in gas en elektriciteit.

Twee bedrijven die in Nederland energie leveren, zijn nog niet gesplitst: Eneco en Delta. Minister Kamp is voor verplichte splitsing, omdat hij bang is dat als Eneco of Delta failliet gaat, Nederland geen gebruik meer kan maken van hun netwerken waarmee energie wordt aangevoerd.

Hoge Raad

Kamp wijst er in het debat met de Eerste Kamer op dat de verplichte splitsing al in 2006 is voorgesteld door CDA-minister Van der Hoeven en ook al in de huidige wet staat. Eneco en Delta proberen sindsdien via gerechtelijke procedures te voorkomen dat ze die wet moeten uitvoeren. De Hoge Raad gaf onlangs de overheid gelijk.

Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor de energiebedrijven, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens Kamp kan het wel tot 2023 duren voor echt alle mogelijke procedures zijn uitgevochten. Kamp: "Daarom vond ik het nu tijd voor een duidelijke uitspraak".

In de uitverkoop

De tegenstanders zijn oppositiepartijen SP, CDA, PVV, GroenLinks, CU, PvdD, 50Plus en de OSF. Zij hebben samen 40 van de 75 zetels. Zij roepen minister Kamp op de splitsingsverplichting voorlopig niet in werking te laten treden.

"Gezonde Nederlandse bedrijven worden in de uitverkoop gedaan", zegt ChristenUnie-senator Ester. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn." Ook zijn de partijen bang dat Nederlandse banen verloren gaan, vooral bij het Zeeuwse Delta.

GroenLinks-senator Vos is bang voor onomkeerbare stappen. "Toekomstige energietechnologie is misschien veel makkelijk in te voeren als een energiebedrijf ook over het netwerk blijft gaan, en daarvoor niet afhankelijk is van de overheid." Ze vindt Eneco een voorloper op het gebied van schone energie.

Volgens de partijen raken de Nederlandse bedrijven op achterstand als zij gedwongen worden hun distributienet af te stoten. Nederland zou ook het enige Europese land zijn met zo'n verplichting, zeggen zij. Delta en Eneco moeten de concurrentie aan met grote buitenlandse energiebedrijven RWE, Eon en Vattenfalls.

Windmolenparken

Kamp heeft aan het eind van de middag uitgesproken dat hij niet bereid is om de splitsingsverplichting af te schaffen of op te schorten. Dat leidde bij de oppositiepartijen tot verontwaardigde reacties.

Het zal nu aankomen op de stemmingen van vanavond. Dan blijkt of de oppositie het de moeite waard vindt om de nieuwe Elektriciteitswet weg te stemmen. In die wet worden namelijk nog andere zaken geregeld, zoals netbeheer op zee. Als de wet wordt weggestemd, dreigt daardoor ook de bouw van de windmolenparken op zee spaak te lopen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl