ANP

De filedruk is dit jaar met een kwart toegenomen. Dat is de grootste toename in een jaar, zegt de VerkeersInformatieDienst (VID). De filedruk is de lengte maal de duur van een file.

Sinds 2007 was er sprake van een daling, maar daaraan is nu een einde gekomen, zegt de VID. De ANWB bevestigt dat het aantal files dit jaar flink is toegenomen en meldt dat vooral november erg druk was. "Maar door de aanleg van extra infrastructuur is de toename nog beperkt gebleven. Anders was het nog veel erger geweest", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB.

Economische groei

Er zijn verscheidene oorzaken van de toegenomen filedruk. Het gaat beter met de economie en dan gaan meer auto's de weg op. Ook is volgens de VID het effect van wegverbredingen uitgewerkt en zijn er nieuwe knelpunten ontstaan.

Het drukst was het dit jaar op de A20 bij het Terbregseplein tussen Hoek van Holland en Gouda.

Top 10 van knelpunten in 2015

STER reclame