ANP

De politiebonden en het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe politie-cao. De politiemedewerkers krijgen over 2015, 2016 en 2017 in totaal 6,5 procent extra salaris en een eenmalige uitkering van 1000 euro.

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over andere arbeidsvoorwaarden als overuren en de wachtdienst (ook wel piketdienst genoemd). Zo wordt het tarief voor een wachtdienst verdubbeld naar 2 euro per uur en wordt het aantal overuren beperkt tot 240 uur per jaar. Daarnaast is in de nieuwe cao de mogelijkheid behouden om eerder te stoppen met werken, een harde eis van de bonden. 

Politievakbond: actievoeren heeft effect gehad

Ledenraadpleging

Het nieuwe cao-akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban. De politiebonden houden begin januari bijeenkomsten waarin politiemedewerkers hun mening kunnen geven.

De politiebonden en minister Van der Steur hebben maanden met elkaar over de cao in de clinch gelegen. Van der Steur bood de agenten een eenmalige uitkering van 500 euro en ruim 5 procent loonsverhoging over vier jaar. 

De bonden vonden dat onvoldoende en weigerden lang te onderhandelen. Met acties, tijdens onder meer de Tour de France, vroegen ze aandacht voor hun zaak. Na bemiddeling van Raad van State-lid Hans Borstlap werden de onderhandelingen hervat.

Volgens minister Van der Steur ligt er met het akkoord dat nu is afgesloten een "rechtvaardige en goede cao" voor alle politiemedewerkers. "Ik ben ontzettend blij dat we dit kerstcadeau aan de medewerkers van de politie hebben kunnen geven."

Van der Steur: blij dat er een goede cao op tafel ligt

STER reclame