Beatrix: angst en argwaan overwinnen

Aangepast

In haar kersttoespraak heeft koningin Beatrix opgeroepen tot maatschappelijke verbondenheid. Ze zei dat mensen met een gemeenschappelijk perspectief moeten proberen angst en argwaan te overwinnen en een balans te vinden tussen 'wij' en 'zij'.

"Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid", zei de koningin.

Beatrix benadrukte dat we deel uitmaken van een samenleving waarin iedereen behoefte heeft aan een veilige plek. Ze roept op om elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen.

Vooroordelen

"Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot", waarschuwde de koningin.

Volgens Beatrix moeten mensen bereid zijn de eigen vooroordelen onder ogen te zien. "Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen", zei ze.

STER Reclame