ANP
NOS Nieuws

Integratie asielzoeker verloopt traag

Asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben ook op de langere termijn moeite om een baan te vinden. Van de asielzoekers die tussen 1995 en 1999 te horen kregen dat ze mochten blijven, heeft maar 35 procent een baan van meer dan 30 uur. Dat blijkt uit een studie van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De onderzoekers waarschuwen dat er snel wat moet veranderen, omdat er op dit moment opnieuw grote groepen asielzoekers naar Nederland komen. Als er niets verandert, lopen zij tegen dezelfde problemen aan als hun voorgangers en belandt een grote groep van de huidige nieuwkomers straks in de bijstand.

Aanbevelingen

Om dat te voorkomen, doen de onderzoekers aanbevelingen. Zo moeten gemeenten weer een actieve rol krijgen in het inburgeringsbeleid. Gemeenten hadden ooit de regie, maar die rol werd ze in 2013 afgenomen. Ook moet de tijd die asielzoekers in de centrale opvang doorbrengen worden benut om hun opleiding, kwalificaties en arbeidservaring in kaart te brengen.

Een andere aanbeveling is dat de woningvoorraad zo snel mogelijk moet worden vergroot, zodat er kleinschalige huisvesting voor statushouders beschikbaar komt te midden van Nederlanders. Dat mag niet tot verdringing van Nederlanders in de sociale huursector leiden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl