Een visserskotter bij Katwijk
NOS Nieuws

Nederlands protest tegen aanlandplicht vissers vruchteloos

EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben in Brussel een akkoord bereikt over de visquota voor komend jaar. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken zegt dat voor Nederland belangrijke afspraken zijn gemaakt, maar wijzigingen rond de zogeheten aanlandplicht kreeg hij niet voor elkaar.

Vanaf januari mag bijvangst niet meer terug in zee worden gegooid, maar moet zij worden meegenomen aan land. Nederland pleitte voor een half jaar uitstel voor de administratieve verplichtingen die dit met zich meebrengt, maar vond geen gehoor.

Zeebaars

Van Dam is wel blij met een verruiming van de vangstmogelijkheden voor tong in de Noordzee. Het quotum voor tong wordt verhoogd met 10 procent. Andere quota, voor schol, rog, schar en bot, blijven gelijk. De mogelijkheden om zeebaars te vangen worden streng beperkt. Van Dam wijst erop dat de soort moet herstellen. Kleine vissers zouden hierbij worden ontzien.

Verder blijft het aantal dagen dat mag worden gevist ongewijzigd.

Het akkoord is volgens Van Dam eerlijk en duurzaam, "al heb ik ook gemerkt dat de strijd tegen overbevissing niet in alle delen van Europa evenveel prioriteit heeft".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl