De Europese vlag Wikimedia Commons

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe, Europese privacywet. Dat meldt de hoofdonderhandelaar van het Europarlement, Jan Philipp Albrecht. Het gaat om een voorlopig akkoord, dat veel moeite kostte om te bereiken, aldus Albrecht.

Onder de nieuwe regels, die nog formeel moeten worden goedgekeurd, kunnen bedrijven voor het overtreden van de privacyregels een boete van maximaal 4 procent van de jaaromzet tegemoet zien. Ook moeten bedrijven datalekken waarbij privégegevens op straat komen te liggen binnen 72 uur melden.

Minimumleeftijd

Voor kinderen komt er geen algemene minimumleeftijd waaronder ze toestemming aan hun ouders moeten vragen voordat ze zich mogen aanmelden voor websites als Twitter en Facebook. "Het Europarlement wilde graag een leeftijd van dertien jaar", zegt Albrecht tegen de NOS. Uiteindelijk werd gekozen voor een compromis: EU-lidstaten mogen zelf de grens tussen de 13 en 16 jaar trekken.

Daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken. Grote internetbedrijven, bedrijven die veel gegevens verwerken en overheden moeten iemand aanstellen die zich met privacy bezighoudt.

De nieuwe regels moeten gaan gelden voor alle bedrijven met klanten in de Europese Unie, dus niet alleen voor bedrijven met een vestiging in een EU-land. Dat was in de oude situatie nog wel zo.

Nu nog aparte wetten

Nu hebben alle EU-lidstaten nog eigen privacywetten, al zijn die wel weer gebaseerd op Europese regels. De Nederlandse privacywet stamt uit 2001. Over de nieuwe regels werd sinds 2012 onderhandeld.

Overigens veranderen in Nederland op 1 januari ook al een aantal privacyregels. Vanaf dan mag privacywaakhond CBP hogere boetes opleggen en moeten bedrijven datalekken verplicht melden, net als in de Europese regels.

STER reclame