Wethouder Pieter Koning met Sharif Gul, die het werk doet als tegenprestatie Marc-Robin Visscher / NOS

Egon Zwikker werkte op de sociale werkplaats maar is sinds vandaag buschauffeur in Meppel. "Tot nu toe is het leuk", vertelt hij na drie rondjes rijden. "Ik had net drie dames in de bus, die heb ik netjes afgeleverd bij de school waar ze moesten zijn." Zwikker blijft in dienst van de sociale werkvoorziening, maar zijn assistent Sharif Gul doet dit werk als tegenprestatie voor zijn uitkering.

De gemeente Meppel is vandaag begonnen met deze goedkopere vorm van openbaar vervoer. De reguliere stadsdienst is opgeheven, omdat die te duur was. In samenwerking met de sociale werkvoorziening, het Leer Werk Centrum en vervoerder Connexxion is dit alternatief bedacht: "Voordelig stadsvervoer met extra service voor mensen die dat nodig hebben." In de spits rijden professionele chauffeurs, maar in de daluren zitten werknemers van de sociale werkvoorziening achter het stuur.

"Er zit een heel netwerk van vrijwilligers omheen", zegt wethouder Pieter Koning (VVD). "En ook mensen die met behoud van uitkering een tegenprestatie leveren als 'maatje' op de bus."

Dit project is uit nood geboren, het vervoer moet goedkoper.

Wethouder Pieter Koning

Extra hulp op de bus is nodig, want ook mensen die recht hebben op speciaal vervoer moeten zoveel mogelijk gebruikmaken van deze nieuwe service. Indien nodig worden mensen door vrijwilligers van huis naar de bus begeleid. Ook is het mogelijk om de bus op straat aan te houden door een hand op te steken. Alleen mensen die echt geen gebruik kunnen maken van deze nieuwe stadsbus krijgen nog een - duurdere - taxi aangeboden.

"Dit project is uit nood geboren", geeft wethouder Koning toe. "Het vervoer moet goedkoper. De kunst is nu om zoveel mogelijk vervoersstromen te combineren. Daarnaast willen we zoveel mogelijk mensen in de sociale werkvoorziening aan het werk houden. In Hoogeveen en Assen lopen vergelijkbare projecten in het stadsvervoer. Uiteindelijk zal heel Nederland zo'n slag moeten maken."

STER reclame