Alternatieve genezers onder toezicht van de inspectie

ANP

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan vanaf januari ingrijpen als er misstanden zijn bij praktijken met cosmetische en alternatieve geneeswijzen zoals chiropraxie, acupunctuur en homeopathie. Nu vallen alleen reguliere zorgverleners onder de IGZ.

Op 1 januari treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking, waardoor ook zo'n 40.000 alternatieve zorgverleners onder toezicht van de inspectie komen. De wetswijziging werd in 2009 door toenmalig minister Klink in gang gezet en is in oktober dit jaar door de Eerste Kamer aangenomen.

Alternatieve genezers moeten medische missers voortaan verplicht melden en ook komt er een geschillencommissie, die binnen een halfjaar uitspraak moet doen.

Patiënten krijgen de mogelijkheid melding te maken als er iets mis gaat.

Hans Schoo, hoofdinspecteur IGZ

De inspectie gaat controleren op basis van meldingen. "Doordat deze zorgaanbieders ook aan allerlei richtlijnen moeten voldoen die ze eerder niet hadden, krijgen patiënten de mogelijkheid melding te maken als er iets mis gaat", zegt IGZ-hoofdinspecteur Hans Schoo. Op basis van die meldingen kijkt de inspectie naar de risico's en wordt onderzocht wat er is gebeurd. 

Om goed toezicht te kunnen houden, wordt de inspectie uitgebreid. "Daardoor zijn we in staat om het toezicht op te zetten en uit te voeren", zegt Schoo. 

Critici zeggen dat alternatieve genezers door de wetswijziging een status aanmeten die volgens hen niet verdiend is. "Dat kan. Maar het is niet wat wij beogen", zegt Schoo. "En het is ook niet wat de wet zegt. Die wet voeren wij uit. Wij geven geen oordeel of zorg goed is of niet. Het gaat ons vooral om een veilige zorg."

Belangrijkste punten uit de wetswijziging (bron: ministerie VWS)

- De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken ( bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan)

- Medische missers en fouten moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossiers

- Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen

- Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren

- Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

- Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris

- Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht

- Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen  

STER Reclame