A4 tussen Schiedam en Delft is af, maar nog niet in gebruik Marc Hamer

Het is nog maar de vraag of het nieuwe gedeelte van de A4 tussen Delft en Schiedam op korte termijn in gebruik kan worden genomen. De weg is af, maar het Hoogheemraadschap geeft mogelijk geen vergunning af omdat er te veel grondwater moet worden weggepompt. Vandaag houdt Rijkswaterstaat wel een open dag op het stuk snelweg.

Het probleem is dat er bij de bouw complicaties zijn ontstaan. Er komt meer water omhoog dan werd verwacht. Dat water moet worden weggepompt omdat anders de deels verdiept aangelegde weg onder water komt te staan. Dat wegpompen kan tot gevolg hebben dat de bodem versneld daalt, waardoor huizen en boerderijen kunnen verzakken.

Groningse toestanden

"Het zou kunnen leiden tot Groningse toestanden", zegt John Witjes, voorzitter van de Stichting Batavier. Die stichting houdt de gemaakte afspraken over de aanleg van de 7 kilometer lange rijksweg tussen Delft en Schiedam nauwlettend in de gaten. 

"Dagelijks zal 1,5 miljoen liter water worden weggepompt. Dat is drie tot vier keer zo veel als waarvoor bij de aanleg aanvankelijk een vergunning is gevraagd. Veel boerderijen zijn daar niet gefundeerd, dan heb je grote kans dat de boel gaat verzakken."

Een van de mensen die vrezen voor hun boerderij is Richard Breugem. Al ligt zijn stulpje uit de 17de eeuw op 2 kilometer afstand van de nieuwe snelweg, het staat wel op dezelfde veenlaag. "Als de veenlaag droog komt te staan, gaat die oxideren en klinkt die in. Dan zakt mijn boerderij ook weg. Dat kan een proces zijn van jaren. We weten het niet."

Op dit moment wordt het wegpompen van grondwater gedoogd. "Nee, ik merk nog niks", zegt Breugem. "Maar er zijn al wel verhalen van mensen die dichterbij wonen en bij wie ramen zijn gesprongen en die deuren opeens niet meer open krijgen."

Het Hoogheemraadschap bekijkt op dit moment of het wegpompen verantwoord is. Komende dinsdag valt een beslissing. 

Breugem heeft bezwaar gemaakt tegen de afgifte van een nieuwe vergunning. "Niet omdat ik tegen de weg ben," benadrukt hij, "maar omdat er niets geregeld is. Men is hier helemaal niet komen kijken voor een nulmeting bijvoorbeeld. Als het dan gaat verzakken, krijg je een heleboel getouwtrek. Dat hebben we in Groningen gezien en dat wil ik voorkomen."

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer laten weten dat ze ervan uitgaat dat de weg rond de jaarwisseling open kan. Het hoogheemraadschap wil daar niet op vooruitlopen en een zorgvuldige procedure volgen. Bij overtredingen van de vergunning kan het hoogheemraadschap boetes opleggen. 

NOS / Lars Boogaard

STER reclame