ANP

De lente begint steeds vroeger in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert in een rapport dat planten steeds eerder bloeien, insecten eerder rondvliegen en vogels eerder hun eieren leggen. Het broedseizoen voor zangvogels bijvoorbeeld is verschoven van halverwege mei in de jaren 80 naar begin mei nu.

Het CBS wijt het vroegere voorjaar aan de klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur ging in Nederland de afgelopen eeuw met 1,5 graad omhoog. 2015 wordt zeer waarschijnlijk wereldwijd het warmste jaar ooit.

Verdwenen 

Het heeft niet alleen tot gevolg dat de leefpatronen van dieren en planten verschuiven, maar zorgt er ook voor dat er tientallen planten en diersoorten bij zijn gekomen die eerder alleen in zuidelijkere streken voorkwamen.

Tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld sommige planten en vlinders door het warmere weer juist verdwenen uit ons land.

STER reclame