ANP

Het College van procureurs-generaal noemt de conclusies die de commissie-Oosting trekt over de deal met Cees H. uit 2000 "stevig" maar terecht. Net als minister Van der Steur aanvaardt de top van het Openbaar Ministerie de bevindingen en de beoordelingen van de onderzoekscommissie.

In zijn reactie benadrukt de top van het OM dat er sinds de Teeven-deal al veel verbeterd is aan de regels en de praktijk van het ontnemingsrecht en het afpakken van criminele vermogens. Voor een deel stroken de nieuwe interne richtlijnen al met de aanbevelingen die Oosting doet, zeggen de procureurs-generaal. Waar dat niet het geval is, zal dat alsnog gebeuren.

Het OM wijst ook op aangescherpte afspraken met de Belastingdienst over het sluiten van deals met criminelen, en op het beter archiveren van stukken en afschriften.

Bedrijfsmatig

Verder wordt aangestipt dat de minister van Justitie al heeft besloten dat de samenstelling van het College van procureurs-generaal verandert. Er komt een speciale procureur-generaal met een bedrijfsmatige achtergrond, die schikkingen en transacties beter kan beoordelen.

STER reclame