Het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht ANP

Bij de Rabobank verdwijnen de komende jaren 9000 banen. Dat komt boven op de ruim 10.000 banen die eerder al zijn geschrapt. De nieuwe ronde behelst ongeveer een kwart van alle banen die er nog zijn bij de bank.

Volgens de bank is de nieuwe reorganisatie onder meer nodig vanwege veranderend consumentengedrag. Maar ook door de steeds strengere eisen die toezichthouders aan banken stellen. Ze moeten zelf financieel sterk staan om een nieuwe bankencrisis te voorkomen. De bank wil het brutoresultaat in 2020 met ruim 2 miljard euro verbeteren.

Reacties bonden

Vakbond CNV verwacht dat veel banen zullen verdwijnen bij diensten die voor de klant niet zo zichtbaar zijn. Zoals op de IT-afdelingen, administratie en personeel en organisatie. "Omdat de omvang van het ontslag zo niet past bij de eigen traditie van de coöperatieve Rabobank lijkt de klap onder het personeel extra hard aan te komen", reageert CNV-onderhandelaar Sandra Hendriks.

Vakbond de Unie kan de ingreep van Rabobank begrijpen, maar mist een goed sociaal plan. Het ontbreekt volgens de bond aan een toekomstperspectief voor de mensen die ontslagen zijn.

Houdgreep

Bovendien houdt het personeel elkaar in een houdgreep, vindt de bond. Managers durven hun mensen niet de ruimte te geven om zich bijvoorbeeld via om- en bijscholing voor te bereiden op een vertrek. Want dan zouden die managers aan steeds minder mensen leiding gegeven en zou zo hun eigen baan overbodig worden.

Dit verandert er bij de Rabobank

Het is de derde reorganisatie bij de Rabobank sinds 2011. Toen verdwenen al 1200 banen bij de bank. Van de 10.000 banen uit de tweede ronde zijn er inmiddels 7000 verdwenen. Bij de lokale banken worden 8000 banen geschrapt en op het hoofdkantoor verdwijnen er 2000. En nu komen daar nog eens 9000 bij. De verdeling over het bedrijf van de nieuwe ronde is nog niet duidelijk.

NOS / Lars Boogaard

39.000

In totaal heeft Rabobank op dit moment zo'n 39.000 voltijdsbanen, verdeeld over 47.000 werknemers waarvan 30.000 in Nederland. Verreweg de meeste banen zitten bij de lokale banken, zo'n 22.000. Op het hoofdkantoor zijn er 10.000 banen. En dan is er nog werk in 7000 voltijdsbanen bij de afdeling Rabobank buitenland.

Degelijkheid

Rabobank gold jarenlang als het braafste jongetje van de klas. De bank werd internationaal geroemd om zijn degelijkheid en betrouwbaarheid. Tijdens de kredietcrisis had Rabobank geen staatssteun nodig, in tegenstelling tot een reeks concurrenten.

Toch kreeg ook de Rabobank tikken. En het imago kreeg een zware klap door de Libor-affaire. Bankmedewerkers rommelden met rentetarieven.

STER reclame