Ivo Opstelten en Fred Teeven
NOS Nieuws

Wie is wie in rapport over Teevendeal?

Fred Teeven

Fred Teeven is nu Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij was de officier van justitie en sloot in 2000 een deal met crimineel Cees H. Die hield kortgezegd in dat H. een boete betaalde aan de overheid en dat de overheid vervolgens miljoenen aan hem overmaakte, die eerder in beslag genomen waren.

Teeven was in 2013 staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, toen er een boek verscheen waarin de deal aan de orde kwam. Een aantal journalisten verdiept zich er verder in. Nieuwsuur vraagt aan het ministerie van Teeven om uit te zoeken hoe de deal precies in elkaar zat. Maar er komen geen duidelijke antwoorden. Ging het om bijna 5 miljoen gulden? Of om 2 of rond de 1 miljoen?

Cees H.

Cees H. was drugshandelaar. Hij importeerde cocaïne en hasj en had goede connecties met topfiguren in de Amsterdamse onderwereld, onder wie Klaas Bruinsma. In 1984 werd hij veroordeeld tot negen jaar celstraf. Maar ruim een jaar later, in september 1985, ontsnapte hij met twee anderen uit de Bijlmerbajes. Hij weet uit handen van justitie te blijven.

In 2000 sloot Teeven met H. de deal, die inmiddels de Teevendeal is gaan heten. Die kwam er kort gezegd op neer dat H. de overheid 750.000 gulden boete betaalde en dat de overheid vervolgens een eerder in beslag genomen bedrag van 4,7 miljoen gulden op zijn rekening stortte. Er is tot op de dag van vandaag veel onduidelijk over die deal. Wat schoot het OM er nou precies mee op?

Het programma Brandpunt zei onlangs dat Cees H. Teeven had gewaarschuwd voor plannen voor een ontvoering.

Ben Swagerman

Ben Swagerman is nu Eerste Kamerlid voor de VVD. Maar hij was plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, toen Teeven ook bij het OM in Amsterdam werkte. Hij was nauw betrokken bij de deal met Cees H., waar zijn handtekening ook onder staat.

Swagerman gaf in maart 2015 een interview over de kwestie aan NRC Handelsblad. Dat verscheen op de dag dat het ministerie van V&J bekend maakte dat het bonnetje met het bedrag van 4,7 miljoen dat lange tijd zoek was, toch gevonden was. Hij zei dat Kamerleden die kritiek uitten op minister Opstelten zich schuldig maakten aan schaamteloze politieke spelletjes.

Gerard Roes

Gerard Roes is topambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij had in april 2014, in opdracht van minister Opstelten, een gesprek met staatssecretaris Teeven over de Teevendeal. Van dat gesprek werd een verslag gemaakt. Daaruit zou blijken dat Teeven de mogelijkheid heeft genoemd dat er een bedrag van rond de 4,8 miljoen gulden was overgemaakt aan Cees H.

Bovendien stond op zijn afdeling het oude computersysteem, waaruit later het bonnetje tevoorschijn werd getoverd, dat lange tijd kwijt was.

Ivo Opstelten

VVD'er Opstelten was als minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de deal die zijn staatssecretaris in een vorig leven als officier van justitie had gesloten. In de Tweede Kamer goochelde hij met cijfers. Volgens hem was er geen 5 miljoen gulden overgemaakt aan Cees H. Hij zei onder meer dat de waarde van dat bedrag inmiddels was gedaald tot zo'n 2 miljoen gulden en dat de boete van 750.000 euro die H. betaalde ervan moest worden afgetrokken, zodat er nog 1,25 miljoen overbleef.

Minister Opstelten trad af, toen het bonnetje met het bedrag van 4,7 miljoen alsnog opdook. Tot dan toe zei hij dat het kwijt was. Opstelten zei dat hij volledig verantwoordelijk was voor de onduidelijkheid over de Teevendeal. Vraag blijft of staatssecretaris Teeven, die samen met Opstelten opstapte bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, hem goed heeft geïnformeerd of dingen heeft achtergehouden.

Mark Rutte

De premier voerde het debat met de Tweede Kamer over het vertrek van de bewindslieden Opstelten en Teeven. Hij zei toen onder meer dat er geen verslag bestond van het gesprek dat Teeven in 2014 had met topambtenaar Roes. In dat gesprek zou Teeven een bedrag van 4,8 miljoen gulden hebben genoemd, terwijl het naar buiten toe nog over een veel lager bedrag werd gesproken. Hij zei dat er wel persoonlijke aantekeningen waren gemaakt, maar dat hij het ingewikkeld vond om die openbaar te maken.

Rutte zei ook dat hij op alle relevante momenten contact had gehad met de hoofdrolspelers van de kwestie. De vraag is daarom wat hij op welk moment wist en of hij de Kamer juist heeft geïnformeerd. De premier zei dat er op zich niks was met de Teevendeal en dat de staatssecretaris wat hem betreft niet had hoeven vertrekken.

Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff

Van der Steur en Dijkhoff zijn de opvolgers van Opstelten en Teeven op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij waren VVD-Kamerlid op het moment dat het bonnetje dat eerst zoek was, alsnog opdook. De vraag is welke rol zij speelden bij het opstappen van hun twee voorgangers.

Eerder deze week zei NOS-verslaggever Joost Vullings dat die rol misschien groter was dan tot nu toe werd gedacht. "Bekend was dat Dijkhoff en Van der Steur aanwezig waren op het ministerie op de dag van het aftreden. Maar nu blijkt uit het feitenrelaas dat zij ook op avond van de Nieuwsuur-uitzending over het gevonden bonnetje op het ministerie zijn geweest. Vraag is wat zij daar hebben gehoord en gezien. En belangrijker: hebben ze meebeslist om te ontkennen dat het bedrag van Nieuwsuur weleens zou kunnen kloppen? Als dat zo is, zitten ook deze heren met hun vingers tussen de deur."

Pieter Cloo

Pieter Cloo was als hoogste ambtenaar bij het ministerie van Financiën nauw betrokken bij de discussie over het bonnetje. Hij was op de dag dat Opstelten en Teeven aftraden ook bij het overleg tussen de twee bewindsmannen en de toenmalige VVD-Kamerleden Van der Steur en Dijkhoff. Niet lang na hun aantreden als minister en staatssecretaris vertrok Cloo bij het ministerie. Hij zei dat de nieuwe bewindslieden de ruimte wilde bieden voor een nieuwe start.

Het rapport van de commissie-Oosting zal ook gaan over de rol van andere ambtenaren van het ministerie. Waarom informeerden zij minister Opstelten niet beter over de deal?

Anouchka van Miltenburg

De Tweede Kamervoorzitter. ook lid van de VVD, kreeg in 2014 een brief van een anonieme klokkenluider over de Teevendeal. Er stonden details in, die de Kamer toen dus al had kunnen weten. Maar de brief ging ongelezen in de papierversnipperaar. Dat was nou eenmaal de gewoonte met anonieme brieven, zei Van Miltenburg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl