ANP

De Tweede Kamer wil dat er een eind komt aan de bedwelming met CO2 van varkens die geslacht worden. Een motie van de Partij voor de Dieren en de PvdA hierover haalde een meerderheid.

De bedwelming van varkens met CO2 staat al jaren ter discussie. Dierenwelzijnsorganisaties zeggen dat varkens secondenlang lijden als zij met een soort lift de CO2-ruimte inzakken voordat zij echt verdoofd raken. Varkensslachterijen die het middel gebruiken bestrijden dat, en zeggen dat de varkens al heel snel niets meer merken.

Stroomstoot

Volgens Europese regels mogen slachterijen twee soorten verdoving gebruiken: een stroomstoot of CO2-bedwelming. De stroomstoten zijn arbeidsintensiever en tasten mogelijk de kwaliteit van het vlees aan. Maar volgens dierenwelzijnsorganisaties is het voordeel dat de dieren sneller 'van de wereld' zijn.

Het kabinet had al beloofd meer te doen om CO2-bedwelming uit te bannen, maar moet daar van de Kamer nu ook een termijn aan verbinden.

De Kamer omarmde nog een ander voorstel van de PvdD: het beginnen van pilots met de Agrilaser om ganzen te verdrijven in plaats van ze te vergassen of af te schieten.

STER reclame