Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ANP

Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken is met vier gemeenten in gesprek over experimenten met bijstandsregels. Mensen met een bijstandsuitkering storen zich aan de regels, controles en sancties die bedoeld zijn om mensen te laten solliciteren. Veel gemeenten denken dat een vriendelijker benadering beter werkt en ook minder kosten met zich meebrengt, blijkt uit een artikel in de Volkskrant.

Klijnsma wijst experimenten niet bij voorbaat af en heeft met vier gemeenten al twee keer een gesprek gevoerd: Groningen, Wageningen, Utrecht en Tilburg. Deze week staat een nieuwe afspraak op het programma, waarbij de vier mogelijk met één of meerdere voorstellen komen. 

Participatiewet

Klijnsma zal daarna beslissen of ze ermee akkoord kan gaan. Daar hoeft ze de Participatiewet niet voor te veranderen, want die biedt ruimte voor experimenten, zei Klijnsma op NPO Radio 1. 

De Participatiewet moet mensen met een uitkering stimuleren om op zoek te gaan naar een baan. "Dat activerende karakter moet overeind blijven", zei Klijnsma.

Klijnsma zei verder dat de vier steden bij de experimenten samenwerken met hun universiteiten. Samen willen ze in kaart brengen wat er gebeurt als je de regels voor een bepaalde groep bijstandsgerechtigden verandert.

VVD 

In het Volkskrant-artikel zegt de VVD-woordvoerder in de Tweede Kamer, Chantal Nijkerken, dat ze niet op experimenten zit te wachten. Klijnsma vindt dat een voorbarige reactie. "Het lijkt mij handig en wijs om eerst te kijken wat de inhoud van het experiment zou kunnen worden, voordat we reageren. Dat geldt ook voor mezelf en ook voor de rest van de Kamer."

Als de experimenten goed uitpakken, moet gekeken worden of de wet moet worden aangepast, zegt Klijnsma. "Maar dan praten we wel over een tijdspanne van behoorlijk wat jaren. Je moet zo'n experiment ook even de tijd gunnen."

Naast de vier genoemde gemeenten heeft zich ook de gemeente Eindhoven bij het ministerie gemeld. Volgens het artikel in de Volkskrant zijn nog eens twaalf gemeenten van plan om bijstandsgerechtigden anders te benaderen dan nu gebeurt. 

STER reclame