Proef gezamenlijke inkoop medicijnen longziekten

ANP
Geschreven door
Rinke van den Brink
Redacteur gezondheidszorg

In Maastricht en omgeving komt een proef met het gezamenlijk inkopen van geneesmiddelen tegen astma en COPD. Huisartsen, patiënten, apothekers, het academisch ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ werken daarbij samen. De proef moet leiden tot betere zorg en lagere kosten. Ook bestaat de hoop dat mensen hun behandeling of therapie vaker afmaken.

Nu komen er een heleboel (bijna) identieke geneesmiddelen op de markt. Om daar een eind aan te maken is een lijst opgesteld met een beperkt aantal voorkeursmiddelen per aandoening. Patiënten die de voorkeursmiddelen gebruiken hoeven van VGZ daarvoor geen eigen risico te betalen. Dat eigen risico is volgend jaar 385 euro.

Bieding

Het Maastrichtse samenwerkingsverband van artsen en apothekers stelde samen met longspecialist Geertjan Wesseling van het MUMC op medische gronden een lijst op van een aantal verschillende voorkeursgeneesmiddelen. Daarbij is volgens het MUMC per indicatie gekeken naar de beste middelen bij de huidige stand van de wetenschap.

Zorgverzekeraar VGZ heeft farmaceutische bedrijven gevraagd om een offerte op te stellen voor het leveren van die middelen. Vervolgens koopt VGZ voor de hele regio Maastricht-Heuvelland in één keer in. Dat zou tot kostenbesparing moeten leiden.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Gezamenlijke inkoop medicijnen

In Maastricht en de omliggende regio Heuvelland bestaat al enige tijd het project Blauwe Zorg. Dat is een samenwerkingsverband van lokale patiëntenorganisaties, de plaatselijke huisartsen en apothekers, zorgverzekeraar VGZ, Maastricht University, het academisch ziekenhuis, de GGD Zuid-Limburg, de gemeente Maastricht en de aanbieders van langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg.

Het ministerie van VWS heeft Blauwe Zorg aangewezen als proeftuin voor innovaties die de zorg toegankelijk en duurzaam betaalbaar moeten houden. De gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen tegen astma en COPD die nu in Maastricht opgezet wordt, is onderdeel van die proeftuin. 

In Nederland hebben bijna 400.000 mensen de ongeneeslijke longziekte COPD: 206.000 mannen en 187.000 vrouwen. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische obstructieve longziekte), een aandoening waarbij vernauwing van de luchtwegen optreedt. Jaarlijks sterven er ongeveer 6000 mensen aan. Bij COPD ontstaat vooral door roken onherstelbare schade aan de longen. De longfunctie gaat onherroepelijk steeds verder achteruit. Ademhalen wordt voortdurend moeilijker. Uiteindelijk overlijdt de patiënt. 

Inhalatoren

Er zijn ongeveer een miljoen patiënten in Nederland met astma of COPD. Dat is een omvangrijke markt voor de farmaceutische industrie. Veel patiënten gebruiken bijvoorbeeld inhalatoren tegen benauwdheid. Daarvan zijn er vele tientallen op de markt die onderling niet of nauwelijks verschillen.

En wat voor inhalatoren geldt, gaat volgens longarts Geert Jan Wesseling van het Maastricht UMC ook op voor allerlei andere medicijnen. Wesseling zegt dat er dagelijks middelen en toedieningsvormen van middelen bij komen die nauwelijks iets toevoegen aan wat er al op de markt is. 

Volgens Wesseling hangt het nu vooral af van het ziekenhuis waar een patiënt toevallig komt, welke medicijnen en hulpmiddelen worden voorgeschreven. Door de grote hoeveelheid middelen wordt het voor artsen steeds moeilijker om patiënten de juiste medicijnen voor te schrijven. Dat zou volgens Wesseling de therapietrouw dan weer negatief beïnvloeden.

Astma is een chronische ontsteking van de longen. In Nederland hebben zo'n 565.000 mensen een vorm van astma, onder wie 103.000 kinderen. Vrouwen hebben vaker astma dan mannen.

Er zijn verschillenden vormen van astma. Allergische astma leidt tot benauwdheid bij patiënten zodra ze stoffen inademen waarvoor ze allergisch zijn, zoals bijvoorbeeld stuifmeel. Bij niet-allergische astma reageren mensen op prikkels als uitlaatgassen of rook. Inspanningsastma leidt tot benauwdheid bij bijvoorbeeld sporten. Ernstige astma tenslotte leidt vaak tot ziekenhuisopnames omdat het moeilijk met medicatie onder controle te houden is. 

STER Reclame