NOS Nieuws

Landelijk meer proeven met anoniem solliciteren

De Tweede Kamer wil dat het aantal proeven met anoniem solliciteren wordt uitgebreid. Het kabinet moet lokale experimenten aanmoedigen en binnen een half jaar de resultaten rapporteren aan de Kamer.

In het verleden hebben gemeenten wel eens proeven opgezet, maar die zijn wegens te weinig succes weer beëindigd. De gemeente Alphen aan den Rijn bijvoorbeeld, heeft vanaf 2009 een jaar lang de namen uit brieven van sollicitanten geschrapt. De gemeente is er weer mee gestopt omdat de werkgevers bij het eerste gesprek toch wel achter de afkomst van de sollicitanten kwamen.

Daarna kwamen de proeven toch weer steeds ter sprake en werden lokaal experimenten uitgevoerd. Nog twee weken geleden pleitte vakcentrale FNV er weer voor. En ook in andere Europese landen worden er toch weer proeven gedaan, zegt de Kamer.

Stages

De Kamer heeft meer opdrachten aan het kabinet over de arbeidsmarkt. Zo moet het kabinet uitzoeken hoeveel banen de overheid heeft geregeld voor mensen met een handicap.

Ook moet het kabinet misbruik met stages en werkervaringsplekken tegengaan en meer doen aan de ouderenwerkloosheid. Voor het toenemend aantal flexwerkers wordt onderzocht hoe zij bij hun tijdelijke werkgever toch meer inspraak kunnen krijgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl