Protest tegen de aanleg van 7 kilometer snelweg van de A4 tussen Delft en Schiedam ANP

Gemeenten moeten bij bouwbesluiten landelijke normen voor bijvoorbeeld geluidshinder of het kappen van bomen kunnen schenden. Dat staat in een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), schrijft het Financieele Dagblad. 

De raad wil dat lange, ingewikkelde procedures eenvoudiger worden.
Nu komen projecten vaak stil te liggen als aan een of twee normen niet wordt voldaan. "Een gemeente moet het totaalplaatje kunnen beoordelen en een project goedkeuren als per saldo de omgevingskwaliteit verbetert, ook al worden een of meer normen overschreden", zegt Niels Koeman, voorzitter van de commissie die het advies heeft opgesteld.

"In de tijd dat er in China een nieuwe stad wordt gebouwd, zijn in Nederland alleen nog maar procedures gevolgd", zeggen ondernemers in de sector, schrijft het FD. Een projectontwikkelaar die anoniem wil blijven, schat dat het in Nederland gemiddeld zes tot tien jaar duurt voordat er kan worden gebouwd . "Het ergste is als iemand op het laatste moment bezwaar maakt. Dan ben je weer jaren verder."

Vijf jaar geleden zei de toenmalige premier Balkenende al dat er een eind moest komen aan het 'proceduremoeras' waarin de bouwsector verdrinkt. 

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet die door minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) deze zomer door de Tweede Kamer werd geloodst, moet bouwprocedures vereenvoudigen en daardoor versnellen. In de wet zijn 26 wetten en 120 algemene maatregelen van bestuur samengevoegd. Maar de Rli is er niet gerust op dat dit ook werkelijk iets verandert. Het gaat in ieder geval te langzaam.

Het advies wordt vanmiddag overhandigd aan minister Schultz.

STER reclame