Hollandse Hoogte

Gemeenten ondersteunen mensen nog onvoldoende bij het zelfstandig thuis wonen, zeggen belangenorganisaties voor ouderen Unie KBO en ANBO. Ook de problemen met thuishulp hebben met het mogelijke faillissement van thuishulpgigant TSN een dieptepunt bereikt, zeggen tientallen gezamenlijke organisaties in een open brief aan de gemeenten.

De zorgorganisaties trekken vandaag aan de bel, omdat de Tweede Kamer vanmiddag praat over de zorg die gemeenten sinds januari moeten leveren.

Slechte informatie

Nu het eerste jaar bijna om is, bekeek ANBO in tachtig gemeenten hoe die hun huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en mantelzorgondersteuning organiseren. 

Vooral de slechte informatie over de zorg door gemeenten baart de ANBO zorgen. Directeur Liane den Haan: "Als je niet weet welke zorg er is en hoe je die kunt aanvragen, wordt passende zorg krijgen moeilijk. Probeer er maar eens achter te komen in jouw gemeente hoe je huishoudelijke hulp kunt aanvragen of wat een onderzoek door de gemeente naar jouw situatie inhoudt. Dat is niet te doen en dat is schandalig."

Marnix Norder is voorzitter van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, een club die vanuit het Rijk kijkt hoe zelfstandig wonen beter kan. Hij onderschrijft de conclusie. 

Zorgalarm

Unie KBO geeft in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn zelfs 'een zorgalarm' af. "De ouderenzorg dreigt door de ondergrens te zakken. Kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt. De fysieke veiligheid van ouderen is in het geding", schrijft directeur Manon Vanderkaa. Ze noemt de toename van ouderen in brandwondencentra en bij de eerste hulp als voorbeeld.

Uit het onderzoek van ANBO blijkt ook dat gemeenten zeer huiverig zijn met woningaanpassingen. Driekwart heeft heel strenge regels bij vergoedingen voor woningaanpassingen, waardoor mensen snel gedwongen moeten verhuizen als ze slechter ter been worden. 

Middeninkomens

Voor mensen met een laag inkomen zijn er per gemeente meestal meerdere regelingen voor inkomensondersteuning. Maar de groep die net boven het minimum valt, wordt bij hoge zorgkosten extra hard getroffen, stelt ANBO. "De stapeling van kosten zoals het eigen risico en het wegvallen van compensatieregelingen leiden ertoe dat de middeninkomens het zwaar hebben. Bij ANBO komen steeds meer meldingen binnen van mensen die zorg mijden omdat ze het niet meer kunnen betalen."

Den Haan: "ANBO heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) al meerdere malen aangesproken dat ze gemeenten tot de orde moeten roepen. Uit onze onderzoeken blijkt keer op keer dat er richtlijnen nodig zijn over de zorg die gemeenten moeten leveren, maar de VNG wil er niet aan." Unie KBO wil dat het Rijk gemeenten actiever gaat bijsturen.

STER reclame