Het ROC Leiden, dat in ernstige financiële problemen kwam door te dure nieuwbouw ANP

Het bestuur van ROC Leiden heeft bij de bouw van twee dure schoolgebouwen onverantwoorde risico's genomen. Een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs trekt die conclusie na gesprekken met betrokkenen.

Het onderzoek werd ingesteld nadat het ROC Leiden deze zomer failliet dreigde te gaan. De school kon de lasten van de twee dure gebouwen niet meer dragen. Minister Bussemaker stelde uiteindelijk 40 miljoen euro beschikbaar. Daarmee was de school van de ondergang gered, maar ze liet wel een onderzoek instellen.

Onderwijs ondergeschikt

Volgens de commissie nam het schoolbestuur onverantwoorde risico's. De belangrijkste ambitie werd het nieuwbouwproject, niet het geven van goed onderwijs. Er was intern onvoldoende kennis voor het leiden van een groot bouwproject en het bestuur verzuimde om goede adviseurs in te huren.

Commissievoorzitter Meurs met conclusies onderzoek ROC Leiden

De gebouwen werden vijf keer duurder dan was voorzien en de school had slechts een derde van de gebouwde oppervlakte nodig. Volgens de commissie was er sprake van ontspoorde ambitie. "Er was bij het bestuur van het ROC Leiden een gebrek aan regie en overzicht", zei Meurs bij de presentatie van het rapport. Zo wilden de schoolleiders ook winkels en een hotel in het pand realiseren, waar scholieren stage konden lopen. Dat kwam uiteindelijk niet van de grond. 

Aansprakelijk stellen 

Volgens de commissie-Meurs is er voldoende aanleiding om te kijken of de voormalige schoolleiding aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens De Volkskrant heeft voormalig bestuurder Van Gaal, onder wiens leiding de nieuwbouwplannen zijn gemaakt, bedongen dat hij niet aansprakelijk is voor de gevolgen. 

Ook vindt de commissie dat het ministerie van Onderwijs duidelijkere richtlijnen moet opstellen voor scholen in financiële nood. Het ministerie en de onderwijsinspectie hebben volgens de commissie jarenlang onvoldoende gedaan om het ROC Leiden te helpen om de problemen op te lossen.

Geen oordeel

Het ROC Leiden is blij dat duidelijk is geworden hoe het besluit voor de nieuwbouw tot stand is gekomen. Een oordeel over de eindconclusies wil de schoolleiding niet geven. Ze vindt het niet passend om te oordelen over het verleden. 

Wel laat het college van bestuur weten dat het belangrijk is om verantwoording af te leggen over de gang van zaken. Tot slot benadrukt de school dat is gebleken dat bouwen ingewikkeld, tijdrovend en duur is. De voormalige schoolleiding heeft daarin "naar eigen inzicht gehandeld en keuzes gemaakt". 

STER reclame