Desi Bouterse in gesprek met columnist Sandew Hira | Starnieuws

De Surinaamse president Boutere heeft herhaald dat hij tijdens de Decembermoorden van 1982 niemand heeft vermoord. Bouterse deed dat tijdens De Getuigenis, een gesprekssessie die hij afgelopen weekend had met columnist en onderzoeker Sandew Hira. Hira's broer werd op 8 december 1982 samen met veertien andere tegenstanders van het militaire regime van toenmalig legerleider Bouterse doodgeschoten in Fort Zeelandia in Paramaribo.

De inhoud van de gesprekken is nog niet volledig openbaar gemaakt. Hira beschrijft een deel van de sessie al wel in zijn column op de Surinaamse website Starnieuws. Op 8 december worden alle gesprekken openbaar; dan gaat de inhoud ervan naar de voorzitter van het Surinaamse parlement.

Boswandeling

Nadat Hira is aangekomen bij het buitenverblijf van Bouterse nodigt de president Hira uit voor een boswandeling. Bouterse vertelt de columnist dat de gebeurtenissen in 1982 al jarenlang op zowel de Surinaamse gemeenschap als op hemzelf drukken. Bouterse, die eerder erkende politiek verantwoordelijk te zijn voor de moorden, zegt blij te zijn dat Hira nu een "niet-politieke" poging doet tot waarheidsvinding.

Het project De Getuigenis wordt fel bekritiseerd door nabestaanden van de Decembermoorden. Zij vinden dat Bouterse geen verantwoording hoort af te leggen aan een columnist, maar aan de rechter. Het strafproces met Bouterse als hoofdverdachte werd in 2012 opgeschort nadat het Surinaamse parlement een speciale amnestiewet had aangenomen. 

Twijfels

Hira denkt dat de rechtszaak voorlopig niet hervat wordt en wil weten wat er op 8 december is gebeurd. Ook wil hij met Bouterse en met andere getuigen praten over de andere mensenrechtenschendingen die er de afgelopen decennia in Suriname hebben plaatsgevonden. "De Decembermoorden staan niet op zich", zegt Hira.

Hira schrijft dat hij aanvankelijk twijfelt aan de onschuld van de Surinaamse president. "We werden het niet eens met elkaar. Ik had mijn twijfels. Zijn versie is dat hij niemand heeft vermoord. Als hij dat had gedaan, zou hij geen enkele moeite hebben om dat toe te geven en om uit te leggen waarom hij dat gedaan heeft. Maar hij bleef erbij dat hij het niet heeft gedaan en droeg daar informatie voor aan." Volgens Hira heeft de verklaring van Bouterse "nieuwe richtingen voor het onderzoek geopend, waar niet eerder aan gedacht is."

Medewerking

De Surinaamse president heeft volgens Hira zijn medewerking aan het vervolgonderzoek toegezegd. "Hij wil, net als ik, dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht en bronnen bij het onderzoek betrekken die niet eerder geraadpleegd zijn."

Hira kijkt met voldoening terug op de eerste sessie van De Getuigenis. "Het gesprek is anders gelopen dan ik dacht en beter dan ik had gehoopt. Het is uitgebreider en diepgaander geworden dan ik gedacht en gehoopt had. Het bevat soms schokkende inzichten."

STER reclame