ANP

'Er kan flink worden bezuinigd op rechtsbijstand'

tijd van publicatie

Er kan flink bezuinigd worden op de gesubsidieerde rechtsbijstand, waarschijnlijk wel met 20 procent, door het aantal rechtszaken te verminderen. Dat stelt de commissie-Wolfsen, die de gang van zaken rond het rechtsbestel onder de loep heeft genomen.

De commissie stelt in zijn eindrapport dat er vooral geld valt te besparen door mensen een rechtszaak te ontraden. Als mensen in de toekomst bij een advocaat aankloppen, moeten ze vaker worden doorverwezen naar mediators of naar de schuldhulpverlening. Een rechtszaak is niet altijd nodig.

Handen vol geld

Nu zijn er mensen die per jaar soms wel tien zaken hebben lopen. "Dat kost handen vol geld", zegt oud-PvdA Kamerlid en voormalig burgemeester van Utrecht Wolfsen.

Hij wijst er ook op dat advocaten efficiënter kunnen gaan werken. Ze zijn nu te vaak bezig met bureaucratische handelingen, zoals het bijhouden van declaraties die per uur gedaan worden. Ze moeten zich ook niet meer bezighouden met het innen van de eigen bijdrage. Dat moet centraal geregeld worden.

Als de bezuinigen doorgaan, verwacht de commissie dat de eigen bijdrage gemiddeld met 50 euro omlaag kan, naar 150 euro per jaar.

Minister Van der Steur die het rapport in ontvangst nam, noemt de bevindingen interessant en zegt dat hij ze gaat bestuderen.  

STER reclame