Ruimte voor de Waal

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf donderdag heeft Nijmegen een eigen eiland in de Waal: Veur-Lent. Het eiland is ontstaan doordat de scherpe bocht in de Waal bij Nijmegen is afgesneden met een nieuwe geul. Daardoor heeft de rivier meer ruimte gekregen. Dat was nodig om de waterafvoer te verbeteren en de stad te beschermen tegen hoog water. 

De nieuwe geul moest er komen na dreigende dijkdoorbraken in de jaren 90. Zo werden op 31 januari 1995 zo'n 250.000 mensen geëvacueerd vanwege te hoge waterstanden van de Rijn, de Maas en de Waal. Na de gebeurtenissen werd besloten dat vooral de Waal meer en sneller water moest kunnen afvoeren.

Ontruiming bij wateroverlast in 1995

Een van de hindernissen was de scherpe bocht bij Nijmegen. Daardoor stroomde het water vanuit Duitsland niet snel genoeg door. De oplossing werd gevonden in de drie kilometer lange geul naast de rivier, waardoor de Waal meer ruimte moet krijgen en de waterstand bijna 30 centimeter lager wordt. In 2012 begon de aanleg. 

Door de nieuwe geul moesten ook bruggen en wegen onder handen genomen worden. Zo werd er een tweede verkeersbrug aangelegd tussen het oude en nieuwe noordelijke gedeelte van Nijmegen. Die was nodig vanwege de toenemende verkeersdrukte en omdat de bestaande Waalbrug tijdelijk niet gebruikt kon worden. De oude brug had groot onderhoud nodig en moest verlengd worden vanwege de nieuwe geul.

Om van en naar het eiland Veur-Lent te komen, zijn er nog twee bruggen gebouwd. De kosten voor het totale project bedroegen ruim 350 miljoen euro.

Kaart met de veranderingen in het gebied Ruimtevoordewaal.nl

Maar wie nou eigenlijk de baas is over de geul, is nog niet helemaal duidelijk. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijmegen lijken het daar maar niet over eens te kunnen worden, meldde omroep Gelderland eind oktober. Omdat niet duidelijk is wat er wel en niet mag in de nieuwe geul, dreigen onder meer watersportverenigingen daar de dupe van te worden. Volgens De Gelderlander gaan de partijen komende maand met elkaar om de tafel om tot een oplossing te komen.

Donderdag openen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en burgemeester Bruls van Nijmegen de geul. De komende jaren wordt het nieuwe eiland verder ontwikkeld. Er moeten onder meer huizen en winkels op komen.

STER reclame