File op de A4 ANP

Nederland moet rekeningrijden invoeren om de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil dat autorijden duurder wordt. Als compensatie moet autobezit goedkoper worden, bijvoorbeeld door de wegenbelasting te verlagen.

Vooral in de Randstad wordt er te veel CO2 uitgestoten. Om de uitstoot te verminderen, vindt de OESO dat het kabinet de invoering van de kilometerheffing serieus moet heroverwegen. Tot die tijd moet het parkeren in de steden heel duur worden, zodat automobilisten daar wegblijven, is het advies.

Slechtste vijf

Toch wordt Nederland ook geprezen voor de stappen die het heeft gezet op het gebied van luchtvervuiling en recycling. Ook over het gebruik van milieubelastingen krijgt Nederland complimenten. Maar er zijn nog veel uitdagingen. Zo gebruiken we nog veel te veel fossiele brandstoffen. 90 procent van alle energie komt uit kolen, gas of olie. Daarmee hoort Nederland bij de vijf slechtst presterende OESO-landen.

Ook op het gebied van groene energie kan Nederland nog grote stappen zetten, zegt de organisatie. Het aandeel groene energie bleef steken op 4,2 procent. Alleen Zuid-Korea en Luxemburg hebben een lager percentage. De OESO baseert zich overigens op cijfers van 2013, volgens het Nederlandse statistiekbureau is het percentage groene energie een jaar later gestegen naar 6 procent.

Vindingrijk

"Nederland heeft een van 's werelds modernste en meest dynamische economieën", zegt Simon Upton van de OESO. "Als zelfs het vindingrijke Nederland de grote milieu-uitdagingen niet kan oplossen, dan wordt het voor andere landen in de wereld al helemaal lastig."

Maar Nederland kan dat probleem niet alleen aanpakken. Duurzaamheid wordt pas echt een succes als Europa beter samenwerkt. Belangrijk is dan ook dat er wordt geïnvesteerd in een beter elektriciteitsnetwerk.

Scheve verhoudingen 

De verhoudingen in Nederland zijn nu scheef, zegt de OESO. Grote energieverbruikers betalen nu veel lagere belastingtarieven dan kleinschalige gebruikers. Daarnaast profiteren grootgebruikers nu van een aantal vrijstellingen. Die scheve verhouding moet worden aangepakt.

STER reclame