NOS Nieuws

VVD wijst klimaatwet PvdA af als onrealistisch

De VVD is tegen de klimaatwet die PvdA-leider Samsom en GroenLinks-fractievoorzitter Klaver gisteren presenteerden. De twee partijen willen bij wet vastleggen dat Nederland in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoot.

Volgens de VVD zijn de plannen onrealistisch en zal te veel Nederlandse ambitie op het wereldtoneel eerder averechts werken. Fractievoorzitter Zijlstra wil dat het huidige Nederlandse beleid wordt doorgezet.

"Als we in Nederland meer gaan doen dan in de rest van de wereld, dan zal het eindresultaat zijn dat er in Nederland bedrijven naar andere landen vertrekken, waar ze meestal milieuonvriendelijker gaan produceren. Dan is het resultaat dat Nederland armer wordt, en de wereld nog steeds warmer."

Goede top

Volgens Zijlstra is het slimmer om langzaam internationaal stappen te zetten en is de klimaattop in Parijs van volgende week daar een goed voorbeeld van. "Je kunt in ieder geval zeggen dat het een hele goede top gaat worden. In het verleden waren er maar een dikke 30 landen die aan CO2-reductie wilden doen, nu zijn dat er zo'n 180. Dat is een enorme verbetering. Het slechtste dat we vanuit Nederland kunnen doen is sikkeneuren; we hebben enorme stappen gezet."

Zijlstra: ik kan ze niet verbieden om ambities te hebben

Dure energie

Ook de PVV staat niet te applaudisseren voor het voorstel. Partijleider Wilders zegt dat zijn partij wel voor duurzame energie is, maar niet voor dure energie. "Nog meer subsidie zal eerder geld kosten, dan geld opleveren."

CDA-fractievoorzitter Buma noemt de plannen ook onrealistisch en spreekt van een onmogelijke wet. "Als we hier een wet maken die zegt dat een nieuwe kolencentrale dicht moet, weten we dat er elders weer tien open gaan, en daar wordt het niet schoner van."

Meerderheid

Een kleine meerderheid in de Kamer lijkt de plannen overigens wel te steunen. Zo staan SP, SGP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD positief tegenover het idee achter het wetsvoorstel, ook al hebben veel partijen de details nog niet op het netvlies.

D66-Kamerlid Van Velthoven: "We zijn onder meer benieuwd hoe snel dit voorontwerp tot een daadwerkelijke wet komt en wanneer de eerste concrete stappen worden gezet om concrete doelen te stellen en klimaatverandering tegen te gaan."

SP-Kamerlid Smaling heeft nog veel praktische vragen: "De vraag is nu; hoe ga je het doen? Want dat is nog niet duidelijk. Kolencentrales dicht, dat kunnen we aan."

Voor de SGP is essentieel dat voldoende ingezet wordt op innovatie. "Doorbraken in technologie zijn nodig. Als wet daarbij helpt, kijken we er positief naar", zegt een woordvoerder van de fractie.

Partijen verdeeld over klimaatwet PvdA en GL

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl