NOS Nieuws

Wat zijn de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging?

Koolmonoxide is een onderschat en onbegrepen gevaar, blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Er vallen veel meer slachtoffers door koolmonoxide dan gedacht en dit blijkt niet alleen te komen door oude, slecht onderhouden geisers of kachels.

Bijna de helft van de koolmonoxidevergiftigingen wordt veroorzaakt door moderne cv-ketels. Ondanks de toegenomen kennis en verbeterde techniek van de ketels wordt het aantal ongevallen niet kleiner.

De reden hiervan ligt vaak niet in de ketel zelf, maar heeft te maken met verkeerde instellingen of slechte installatie. Ketels worden ingesteld op de verkeerde soort brandstof, de toevoer van zuurstof is te klein of onderdelen zijn kapot zonder dat dit wordt opgemerkt.

Verwarmingsketels slaan ook niet zelf af als er door een van deze oorzaken te veel koolmonoxide geproduceerd wordt.

Oorzaken koolmonoxideongeval

Ook de afvoer van de cv-ketels wordt vaak slordig of met verkeerde materialen geïnstalleerd waardoor er gaten en kieren ontstaan. Hierdoor komt koolmonoxide in huizen terecht. Als mensen hun huis slecht ventileren, kan dat vergiftiging veroorzaken.

Koolmonoxide kan ook vrijkomen als de afvoer is geblokkeerd. Vaak komt dat doordat er een vogelnest of vuil in de afvoer zit. Ook weerstomstandigheden kunnen een rol spelen bij het functioneren van een afvoer.

Harde wind zorgde er in 2012 voor dat twee meisjes in Huizen om het leven kwamen door vergiftiging. Het koolmonoxide ging door een normale afvoer naar buiten, maar de wind blies het giftige gas terug naar binnen. Via een open ventilatiekanaal kwam het koolmonoxide in de badkamer terecht, waar de meisjes in bad zaten.

Recirculatie van rookgassen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil de installaties veiliger maken door de installateurs niet alleen naar het apparaat zelf te laten kijken, maar naar de hele installatie in samenhang met de woning. Ook moeten fabrikanten alle apparatuur zo maken dat het in alle omstandigheden veilig is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl