Campagnemateriaal van de NVVE ANP

NVVE wil experiment met levenseindepil

tijd van publicatie

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil dat er een experiment komt met de 'levenseindepil': een middel waarmee mensen zelf een einde aan hun leven kunnen maken, zonder heel afhankelijk te zijn van een arts. De wens tot het organiseren van zo'n experiment staat in de strategienota van de vereniging, die volgende week verschijnt.

Het experiment is nodig om erachter te komen onder welke voorwaarden zo'n pil zou kunnen worden verstrekt. Artsen, apothekers en de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie zouden bij het experiment betrokken moeten zijn. De NVVE denkt voor de proef zo'n drie jaar nodig te hebben. In die periode zou de pil aan meer dan duizend patiënten verstrekt moeten worden.

Behoefte

De NVVE denkt dat er onder 75-plussers een grote behoefte is aan zo'n pil, een behoefte die door de vergrijzing alleen maar groter wordt. Ouderen die nu een einde aan hun leven willen maken, zijn afhankelijk van de medewerking van een arts. 

Niet alle artsen willen meewerken en veel artsen vinden het lastig, omdat de begeleiding van een patiënt met een euthanasiewens tijdrovend is. Daarnaast loopt een arts die bij de begeleiding niet zorgvuldig handelt, de kans op een gevangenisstraf.

De NVVE ziet euthanasie-toepassing als medische handeling. Het wil dat het daarom uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnt. Als een arts onzorgvuldig handelt zou hij onder het medisch tuchtrecht moeten vallen.

Drion

Het idee voor een levenseindepil werd in de jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd door de jurist Huib Drion. Wat de NVVE betreft hoeft het middel niet per se een pil te zijn; een drankje zou ook kunnen.

Om misbruik te voorkomen zou het alleen onder strenge voorwaarden beschikbaar moeten worden gesteld.

STER Reclame