ANP

De Onderwijsraad adviseert om geen 'maatwerkdiploma' in het middelbaar onderwijs in te voeren. Zo'n diploma wil zeggen dat een leerling bijvoorbeeld in een aantal vakken examen doet op havo-niveau en in een aantal vakken op vwo-niveau. 

Volgens de Onderwijsraad zorgen examens op middelbare scholen er nu voor dat leerlingen hetzelfde eindniveau hebben en bewaken ze ook de kwaliteit van onderwijs. En dat is te belangrijk om te veranderen, vindt de Raad.

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft de Raad eind mei om dit advies gevraagd. Vorige week nog heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld om vanaf volgend schooljaar een maatwerkdiploma mogelijk te maken.

Risico's

Volgens de Onderwijsraad kan een 'maatwerkdiploma' ook de sociale ongelijkheid vergroten en de toegankelijkheid tot en doorstroom binnen de verschillende schooltypes belemmeren. 

Ook kan het volgens de Raad afbreuk doen aan de waarde van diploma's op de internationale arbeidsmarkt. Daarnaast lijkt het alsof het leerlingen zou kunnen motiveren en uitdagen tot hogere prestaties, maar het zou het net zo goed kunnen leiden tot minder goede prestaties.

Komt het maatwerkdiploma?

Volgens de Onderwijsraad kunnen scholen ook nu al maatwerk bieden binnen het onderwijs. Leerlingen kunnen vakken afsluiten op een hoger niveau. Dit wordt dan op de cijferlijst vermeld. Daarnaast kan op een zogenoemd 'plusdocument' worden opgenomen wat een leerling extra heeft geleerd bovenop het normale programma. 

Het is nu aan Dekker om te beslissen of het 'maatwerkdiploma' er komt of niet.

STER reclame