Het Presidium van de Tweede Kamer wil dat er een speciale commissie van de Kamer verder onderzoek gaat doen naar het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel de commissie Stiekem genoemd. Dat heeft Kamervoorzitter Van Miltenburg gezegd na een vergadering van het dagelijks bestuur van de Kamer.

Ze benadrukte dat het Openbaar Ministerie geen inhoudelijke informatie heeft overgedragen over de zaak, dus ook niet welke fractievoorzitter of fractievoorzitters verdacht worden van lekken. "Noch de Kamer, noch het Presidium, noch de voorzitter beschikt over het dossier."

Goede sfeer

De vergadering van het Presidium, bestaande uit Kamerleden van de grootste fracties, duurde drie uur. Volgens de Kamervoorzitter is er in een goede sfeer gesproken. Het besluit om een commissie in te stellen is unaniem genomen.

Van Miltenburg stuurt waarschijnlijk vanavond een brief naar de Kamerleden over de gang van zaken. Het is de bedoeling dat er volgende week gestemd wordt over de samenstelling en de taakopdracht van de onderzoekscommissie.

STER reclame