Dagelijks bestuur Kamer vergadert over lek

De zaak over het lek in de commissie Stiekem gaat de volgende fase in. De kwestie suddert al sinds februari vorig jaar, na een publicatie in de NRC. Kort samengevat komt het op het volgende neer: de fractievoorzitters werden in de commissie Stiekem door de ministers Hennis en Plasterk geïnformeerd over het doorgeven van belgegevens aan de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en dat is mogelijk naar buiten gebracht door een of meerdere leden van die commissie.  

Gisteravond heeft het OM de zaak overgedragen aan het Presidium van de Tweede Kamer. Volgens het OM hebben een of meerdere fractievoorzitters mogelijk een ambtsmisdrijf begaan door te lekken. Het Presidium overlegt nu over de vervolgstappen, want in de Grondwet is vastgelegd dat de Kamer zelf moet beslissen over de eventuele vervolging van een Kamerlid. Dat mag het OM niet doen. 

Om 09.00 uur kwamen de leden van het Presidium bij elkaar. Dat staat onder leiding van Kamervoorzitter Van Miltenburg. De andere leden komen uit de Tweede Kamer. Ze bespreken met enige regelmaat de werkwijze, procedures en andere zaken die in de Kamer spelen. 

De vaste leden van het dagelijks bestuur zijn: Ton Elias en Tamara van Ark (allebei VVD), Ronald van Raak (SP), Stientje van Veldhoven (D66), Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV) en Raymond Knops (CDA). Er zijn een aantal plaatsvervangende leden, onder wie D66-leider Alexander Pechtold.

Het presidium, op Ton Elias (VVD) na Tweede Kamer

Wie er heeft gelekt uit de commissie Stiekem is onduidelijk.  

Het Presidium praat over een aantal opties. Zo kan een commissie worden ingesteld die de zaak verder moet onderzoeken. Ook kan de zaak naar de Hoge Raad worden gestuurd. Er kan ook worden besloten om niets te doen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Artikel 119 van de grondwet zegt dat een besluit over vervolging wegens ambtsmisdrijven van Kamerleden moet worden genomen door (het kabinet of) de Kamer. Dus dat betekent volgens de Leidense hoogleraar staatsrecht Wim Voermans dat een besluit moet worden genomen door de Kamer als geheel.

Als het Presidium vandaag zou besluiten dat er iemand moet worden vervolgd, kan dat hooguit een voorstel worden aan de Kamer. Het Presidium kan niks zelf aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad voorleggen, zegt Voermans. 

Wat zijn de opties van het presidium?

De commissie Stiekem heet eigenlijk de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). Daarin zitten op dit moment tien fractievoorzitters van de Tweede Kamer. 

De leden zijn op dit moment voorzitter Zijlstra (VVD), Samsom (PvdA), Wilders (PVV), Buma (CDA), Roemer (SP), Van der Staaij (SGP), Segers (CU), Klaver (GL), Thieme (PvdD) en Pechtold (D66). In de commissie worden zij bijgepraat over zaken die spelen waar de geheime diensten MIVD en de AIVD bij betrokken zijn.

Van Miltenburg en de fractievoorzitters vorig jaar op werkbezoek op een Nederlands marineschip ANP

De fractievoorzitters moeten hun mond houden over wat in de commissie Stiekem wordt besproken, want dat is geheim. Er worden geen officiële notulen van de gesprekken gemaakt, wel aantekeningen die alleen de fractievoorzitters mogen lezen.

STER reclame