Een rotonde in Amsterdam ANP

Rotondes gaan meer op elkaar lijken. Volgens minister Schultz zijn er nu te grote verschillen tussen de meer dan 3000 rotondes, waardoor weggebruikers niet weten waar ze aan toe zijn. Meer eenduidigheid moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Het CROW, het nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, heeft in opdracht van de minister basiskenmerken uitgewerkt voor rotondes en kruispunten. Daarmee moeten ontwerpers van wegen rekening houden. 

Middeneiland

Volgens het CROW moet voor automobilisten, motorrijders en fietsers duidelijk zijn of ze op een rotonde of een kruispunt rijden. Een 'middeneiland' kan bijvoorbeeld niet worden gecombineerd met een kruispunt, wel met een rotonde. Verder moet er een eind komen aan het grote aantal verschillende verkeersborden en wegmarkeringen. 

Schultz denkt dat een weggebruiker in de toekomst straks beter weet welke rotonde of welk kruispunt hij nadert, wat hij er kan verwachten en welk gedrag er van hem wordt gevraagd. "Dit alles moet leiden tot een veiliger wegennet binnen en buiten de bebouwde kom."

STER reclame