ANP

Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Asscher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Het geld is overgebleven uit de sectorplannen die mensen in bepaalde bedrijfstakken aan een baan moesten helpen.

Een van de maatregelen is dat uitkeringsinstantie UWV werklozen eerder persoonlijke begeleiding gaat aanbieden. Volgens Asscher hebben veel werklozen behalve aan geautomatiseerde systemen ook behoefte aan persoonlijk contact. "We zijn doorgeschoten in digitale begeleiding."

Gerichte gesprekken

Het UVW gaat zo snel mogelijk beoordelen welke werkzoekenden het risico lopen langdurig werkloos te raken. Ook gaat het eerder bekijken wat ze nodig hebben om aan de slag te komen. Zo kunnen eerder gerichte gesprekken worden gevoerd en trainingen worden aangeboden. 

Asscher wil samen met de sociale partners ook meer doen om mensen die nu nog een baan hebben maar het risico lopen die te verliezen aan ander werk te helpen. Zo komen er 'werkbrigades' die weten welke banen er in de regio zijn en die werknemers daarover adviseren. 

Brug-WW

De minister trekt verder extra geld uit voor de 'brug-WW'. Via dat systeem kunnen mensen met behoud van uitkering een opleiding volgen als ze uitzicht hebben op een baan. 

Ook komen er 'scholingsvouchers' voor scholing naar kansrijke beroepen. 

VVD

Regeringspartij VVD ziet weinig in de manier waarop Asscher het geld verdeelt. Volgens Kamerlid Mulder kan een deel van het geld beter worden gebruikt voor de herbeoordeling van mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. 

"Daarmee kun je veel mensen aan het werk helpen voor hetzelfde geld."

STER reclame