ANP

De Tweede Kamer wil dat de regering met maatregelen komt om de kansen van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Krol (50Plus) zeggen in een motie dat het beleid van de overheid en sociale partners onvoldoende werkt. De Kamer is het daar unaniem mee eens en verzoekt de regering om aanvullende acties te nemen. 

Boegbeeld

Krol en PvdA-Kamerlid Vermeij pleiten in een andere motie, eveneens aangenomen motie, voor het aanstellen van een ambassadeur voor oudere werklozen. Zij stellen dat de kans op langdurige werkloosheid bij ouderen twee keer zo groot is als gemiddeld. 

Volgens hen bestaan er veel negatieve oordelen en percepties over 50-plussers. Ze denken dat een 'extern boegbeeld' een verbindende rol kan spelen. De Kamerleden willen dat de regering op zoek gaat naar zo'n boegbeeld, die als ambassadeur voor de werkloze ouderen kan optreden.

De ambassadeur kan bijvoorbeeld negatieve percepties met feiten weerleggen en goede voorbeelden van werkgevers die 50-plussers hebben aangenomen voor het voetlicht brengen, staat in de motie die is aangenomen door de Kamer. 

STER reclame