Dna-onderzoek vermiste zeelieden levert weinig op

Een visserskotter bij Katwijk ANP

Het dna-onderzoek dat is gehouden onder nabestaanden van vermiste zeelieden in Katwijk en Scheveningen heeft niet geleid tot een match. Wel kreeg een aantal nabestaanden documenten en nieuwe informatie over hun vermiste familielid.

Het onderzoek begon bijna een jaar geleden. Het werd uitgevoerd door het coldcase-team van de Haagse politie. In beide vissersplaatsen waren er avonden waar nabestaanden van vermiste zeelieden dna konden afstaan. 

Het dna werd door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) vergeleken met dat van lichamen die nooit geïdentificeerd zijn, zogenoemde NN's (Nomen Nescio, Latijn voor "Ik weet de naam niet"). 

Buitenlanders

Inmiddels is van vrijwel alle sinds 1920 aangespoelde NN's dna-materiaal afgenomen en opgeslagen in de databank voor vermiste personen. Een aantal doden werd daarvoor zelfs opgegraven.

De politie acht de kans dat er alsnog succes wordt geboekt bij de dna-vergelijkingen niet zo groot. Via Europol probeert de politie ook dna te vergelijken met vermiste buitenlanders. 

STER Reclame