ANP

Asielzoekers moeten zodra ze in Nederland zijn aangekomen meteen beginnen met het leren van de Nederlandse taal en Nederlandse normen en waarden. De Tweede Kamer heeft een motie van regeringspartij PvdA aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd dit te organiseren.

Volgens de Kamer duurt het steeds langer voor asielzoekers te horen krijgen of ze mogen blijven of niet en gaat daarmee tijd verloren waarin ze Nederlands hadden kunnen leren.

Het volgen van de cursussen levert geen garanties of rechten op voor asielzoekers. Het vergroot niet hun kans op een verblijfsstatus. 

Staatssecretaris Dijkhoff was geen groot voorstander van dit voorstel van de Kamer omdat hij vindt dat het verkeerde verwachtingen kan wekken. 

STER reclame