Staatssecretaris Van Rijn in de Tweede Kamer
NOS Nieuws

Van Rijn betreurt VWS-verzoek om mail te vernietigen

Staatssecretaris Van Rijn betreurt dat er vanuit zijn ministerie een verzoek is gedaan om documenten te vernietigen. "Dit is niet de manier waarop VWS wil werken", schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de PvdA en GroenLinks.

Deze partijen vroegen opheldering over de afhandeling van de inzet door de gemeente Utrecht van loktieners in 2014. Deze jongeren moesten in cafés testen of de drank- en horecawet werd nageleefd. De minimumleeftijd voor alcohol was toen net verhoogd naar 18 jaar.

Misverstanden

Een leidinggevende medewerker van VWS liet de gemeente Utrecht destijds in een mailwisseling weten dat de inzet van loktieners waarschijnlijk onwettig was en overlegde over een andere strategie.

Van Rijn beaamt in zijn brief dat zij vervolgens telefonisch aan een medewerker van de gemeente Utrecht heeft gevraagd om de mailwisseling hierover "terug te halen", zodat hierover geen misverstanden zouden kunnen ontstaan.

Te zware conclusie

"Uit een interne mail die we inmiddels van de gemeente Utrecht hebben ontvangen, blijkt dat deze medewerker de gemeente Utrecht verzocht heeft alle correspondentie te verwijderen met oog op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)", schrijft Van Rijn.

Hij zegt dat de toenmalige leidinggevende van VWS zich inmiddels realiseert "dat zij met het verzoek tot terughalen van mails een te zware conclusie heeft getrokken".

Hij voegt eraan toe dat niet alle geadresseerden van de mail de mailwisseling met VWS inderdaad hebben vernietigd, "waardoor de betreffende mails gelukkig gewoon te achterhalen zijn".

Handhaving

Het verzoek om de stukken te vernietigen werd aan de kaak gesteld in het programma Argos van de VPRO. Een ambtenaar stelde daarin dat er bewust stukken zijn vernietigd, omdat het beeld zou kunnen ontstaan dat Van Rijn aanvankelijk onterecht toestemming gaf voor de inzet van loktieners.

Volgens Van Rijn was goed- of afkeuring helemaal niet aan zijn ministerie, "aangezien het een verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht betreft. Dat deze gemeente haar handhavende taak voortvarend oppakte, vond ik overigens positief."

GroenLinks-Kamerlid Voortman vindt dat de staatssecretaris "wel erg luchtig doet" over de gang van zaken. "Er zijn toch mails verdwenen", zegt zij. Wat haar betreft is de kous nog niet af. "Ik neem dit hoog op."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl