Estland trad eind 2007 toe tot het Schengen-gebied AFP

De Europese bewindslieden op het gebied van migratie gaan het Schengen-akkoord tegen het licht houden. Op een bijeenkomst in Brussel spraken ze af om het er bij hun volgende overleg, in december, over te hebben.

De huidige vluchtelingenstroom bewijst dat het Schengen-systeem van vrij personenverkeer niet meer werkbaar is, zei staatssecretaris Dijkhoff na het beraad. Hetzelfde geldt volgens hem voor het Dublin-akkoord, dat bepaalt dat het land waar een migrant Europa binnenkomt de asielprocedure moet regelen.

Dijkhoff wil het Schengen-akkoord niet in zijn geheel naar de prullenbak verwijzen. Zo wil hij het uitgangspunt van paspoortvrij reizen overeind houden, al weet hij nog niet precies hoe.

Vanwege de grote toestroom aan vluchtelingen hebben enkele landen, waaronder Duitsland, tijdelijk grenscontroles ingevoerd. Volgens Dijkhoff is dat geen ideale situatie. "We moeten toe naar fatsoenlijke afspraken die ons structureel gaan helpen."

STER reclame