NOS Nieuws

Buma: onder mijn leiding niet meer met de PVV

Het CDA zal onder leiding van Sybrand Buma niet meer met de PVV regeren. Op het congres van zijn partij in Utrecht sprak Buma over "de ruwe toon van Geert Wilders, die al vol hoogmoed op basis van de peilingen van vandaag coalities aan het vormen is".

Volgens Buma heeft Wilders een puinhoop van het regeren gemaakt. "Hij liep weg toen het moeilijk werd, en hij maakt ruzie met iedereen." Toen Buma zijn uitspraken deed over Wilders, kreeg hij luid applaus.

Buma laakt 'hoogmoed' Wilders

Ontheemden

Buma besteedde een groot deel van zijn toespraak op het congres aan het vluchtelingenvraagstuk. Hij zei dat het CDA vluchtelingen wil opnemen en dat het ook een morele opdracht is om mensen in nood te helpen. "Maar we zijn ook onzeker over het behoud van de gemeenschappelijke waarden in de samenleving en beide zorgen zijn eerlijk."

Hij herhaalde zijn pleidooi voor een tijdelijke ontheemdenstatus. Volgens hem moet er internationaal worden gesproken over aanpassing van het Vluchtelingenverdrag. "Niet omdat we dit willen, maar omdat het zo niet langer kan." Ontheemden die terug kunnen, moeten als het aan Buma ligt ook echt terug.

De CDA-leider pleitte ook voor meer Europese samenwerking op het gebied van defensie om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden. Volgens hem moet de EU meer de handen ineenslaan om de bewaking van de buitengrenzen op orde te krijgen.

Turkije

Buma verzet zich tegen het idee om Turken sneller zonder visum naar Europa te laten reizen en weer met Turkije te gaan onderhandelen over toetreding tot de EU, in ruil voor een betere opvang van vluchtelingen in Turkije.

Volgens Buma kan Turkije geen toetredingsonderhandelingen afdwingen "met de vluchtelingen als onderpand". Hij vindt dat chantage. "Onze altijd buigzame premier Rutte is in Brussel wel akkoord gegaan." Volgens de CDA-leider breekt Rutte daarmee een verkiezingsbelofte. "Maar die tellen bij Rutte niet."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl