ANP
NOS Nieuws Politiek

Extraatje eenverdieners door hogere gasprijs

Staatssecretaris Wiebes stelt voor de belasting op aardgas te verhogen met 5 cent per kuub. De prijs van elektriciteit gaat gelijktijdig met 2 cent per kWh omlaag. 

Wiebes is op verzoek van de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP op zoek gegaan naar extra geld voor gezinnen met een kostwinner. Hun goedkeuring voor het Belastingplan 2016 is nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. 

De energiebelasting levert per saldo zo’n 100 miljoen euro op. Die kan weer verdeeld worden over eenverdieners. ChristenUnie en SGP hebben al gezegd dat zij die 100 miljoen als een "openingszet" zien. 

Kindregelingen

De 100 miljoen euro extra kan worden verdeeld via de kindregelingen, stelt Wiebes voor. De kinderbijslag kan bijvoorbeeld omhoog met 24 tot 34 euro per jaar per kind. Of het kindgebonden budget kan voor het eerste en tweede kind met 40 euro omhoog. 

Ook het langzamer afbouwen van de Algemene Heffingskorting, een belastingvoordeel voor werkenden, kost 100 miljoen euro. Dit voordeel komt ook terecht bij eenverdieners.

Hij wijst erop dat de verschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners het gevolg zijn van bewust politiek beleid, dat gericht is op individuen en niet op gezinnen. "Dat is goed voor de arbeidsparticipatie, de economische groei en de economische zelfstandigheid van vrouwen."

De drie christelijke partijen zeggen dat hun wensen niets met wel of niet werkende vrouwen te maken hebben. "Het gaat om veel gezinnen die de keus niet hebben om allebei te werken, bijvoorbeeld door zorgtaken in het gezin of werkloosheid", zei CDA-leider Buma deze week.

Hogere gasrekening

Het bedrijfsleven ondervindt wel gevolgen van deze maatregel. Volgens Wiebes profiteren de grote bedrijven met veel personeel. De hogere gasrekening komt vooral terecht bij kleine bedrijven in de detailhandel, de gezondheidszorg, het openbaar bestuur en de industrie. Dat moet deels weer via een andere regeling worden gecompenseerd.

Volgens Wiebes kan de hogere gasbelasting 'groene' positieve effecten hebben als een lager gasverbruik en minder CO2-uitstoot. 

Ouderen of banen

Ouderen er meer geld bij geven, kost in alle gevallen banen, zegt Wiebes. Tot 3000 banen als ouderen er 55 euro per jaar bij krijgen. Hij reageert hiermee op een wens van de Eerste Kamer op initiatief van 50Plus.

De Belastingdienst waarschuwt de Tweede en Eerste Kamer dat het nu nog doorvoeren van wijzigingen leidt tot onjuiste voorlopige aanslagen. Mensen moeten dan achteraf bijbetalen of krijgen nog iets terug.

STER reclame